Follow
Fahrettin Özdemirci
Title
Cited by
Cited by
Year
Kurumsal bilgi kaynakları ve bilgi yönetimi
F Özdemirci, C Aydın
Türk Kütüphaneciliği 21 (2), 164-185, 2007
1392007
Kurum ve kuruluşlarda belge üretiminin denetlenmesi ve belge yönetimi
F Özdemirci
(No Title), 1996
661996
Belge üretimi ve kurumsal bilgi yönetimi
F Özdemirci, YG Enformasyon
T. Fenerci ve O. Gürdal (Yay. Haz.) 21, 19-20, 2001
462001
İlk uluslararası belge yönetim standardı: ülkemiz açısından bir değerlendirme
F Özdemirci
Türk Kütüphaneciliği 17 (3), 225-246, 2003
412003
Arşivlerimizin kurumsal yapılanma gereksinimleri
F Özdemirci
Türk Kütüphaneciler Derneği, 1999
401999
Üniversiteler için belge yönetimi ve arşiv sistemiişlemleri (BEYAS) el kitabı
F Özdemirci, M Torunlar, S Saraç
Ankara: Boyut Tanıtım Matbaacılık, 2009
392009
" Niçin Az Okuyoruz" Kamuoyu Araştırması Sonuçlandı
F Özdemirci
Türk Kütüphaneciliği 4 (3), 154-155, 1990
371990
Elektronik belgelerin arşivlenmesinde gerçekliğin ve bütünlüğün korunması
C Aydın, F Özdemirci
Bilgi Dünyası 12 (1), 105-127, 2011
272011
Kurumsal İletisim ve Belge Yönetimi
F Özdemirci
Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 2007
262007
Yazışma yönetimi ve dosyalama işlemleri
F Özdemirci, H Odabaş
Alter Yayıncılık, 2005
252005
Bir disiplin olarak belge yönetimi
F Özdemirci
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2004
252004
Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi Geçiş Süreci ve Uygulama Yönetimi
F Özdemirci, Ö Gökkurt, M Torunlar, S Saraç, B Yalçınkaya
242013
Kitapların dünyasında çocuk çocuğun dünyasında kitaplar
F Özdemirci
Türk Kütüphaneciliği 14 (2), 226-232, 2000
242000
Üniversitelerde belge yönetimi ve arşivler
F Özdemirci
Türk Kütüphaneciliği 21 (2), 218-229, 2007
222007
Sağlık bilgi sistemleri yönetimi ve toplumsal bellek/gelecek açısından değerlendirilmesi
F Özdemirci
Bilgi Yönetimi 1 (2), 149-155, 2018
192018
Government records and records management: Law on the right to information in Turkey
F Özdemirci
Government Information Quarterly 25 (2), 303-312, 2008
182008
Bilgi-değişim-siber güvenlik-bağımsızlık
F Özdemirci, M Torunlar
Bilgi Yönetimi 1 (1), 78-83, 2018
172018
EBYS (e-Beyas) ve e-arşiv sistemlerinde/uygulamalarında yapay zekâ yaklaşımı
MA Ünal, F Özdemirci
Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi: Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar, 57-63, 2017
172017
Organizasyonlarda belge yönetimi ve toplam kalite
F Özdemirci
Türk Kütüphaneciliği 13 (2), 101-111, 1999
171999
Üniversiteler için belge yönetimi ve arşiv sistemi (BEYAS) geliştirme ve uygulama projesi: Bir işbirliği örneği
F Özdemirci
Trakya Üniversitesi, 2008
162008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20