Gülcan Öztürk
Gülcan Öztürk
Matematik Eğitimi Doktoru, Balıkesir Üniversitesi
Verified email at balikesir.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Onuncu sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ve geometrik düıünme düzeyleri.
N Özsoy, E Yaǧdiran, G Öztürk
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2004
322004
İlköğretim 8. sınıf permütasyon ve olasılık ünitesinin bilgisayar destekli öğretim tasarımı
G Öztürk
Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, OFMA Matematik Eğitimi …, 2005
14*2005
THE EFFECTS OF A SOCIAL LEARNING NETWORK ON STUDENTS’ PERFORMANCES AND ATTITUDES
G Durak, S Cankaya, E Yunkul, G Ozturk
European Journal of Education Studies 3 (3), 312-333, 2017
132017
Turizm-çevre koruma-kentleşme etkileşiminde kıyı alanları: Antalya örneği
G Öztürk
TC Gebze Yüksek Teknoloji, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek …, 2009
52009
Öğretmen adaylarının matematiksel düşünmeye odaklı öğretimi planlama becerilerinin incelenmesi
G Öztürk, G Akyüz
42013
Preservice Secondary Mathematics Teachers’ Skills in Planning of Teaching Focused on Mathematical Thinking in School Practice
G ÖZTÜRK, G AKYÜZ
2*2016
EXAMINING SECONDARY SCHOOL TEACHERS’SELF-EFFICACIES IN INTERACTIVE WHITEBOARD USE
FN AKSU, G ÖZTÜRK
Journal of Educational Technology and Online Learning 1 (2), 16, 2018
12018
Matematiksel düşünme odaklı öğretim: ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının planlama becerileri ve görüşleri
G Öztürk
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
12013
The Relationship between Pre-service Teachers’ Cognitive Flexibility Levels and Techno-pedagogical Education Competencies
G ÖZTÜRK, A KARAMETE, G ÇETİN
International Journal of Contemporary Educational Research 7 (1), 40-53, 2020
2020
Algoritma yazma ve öğrenimi hakkında meslek yüksekokulu öğrencilerinin görüşleri
A Akkaya, G Öztürk
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22 (1), 367-380, 2020
2020
Seventh Grade Students' Spatial Ability and Their Attitudes Towards Geometry
K TOPRAKLIKOĞLU, G ÖZTÜRK
Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics …, 2019
2019
Ebeveynlerin Akıllı Cihazlarda Kullanılan İçerik Tanımlama Standartları ile İlgili Farkındalıklarının İncelenmesi
G ÖZTÜRK, F ŞAHİN
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (1), 297-322, 2019
2019
Teacher Candidates' Virtual Bullying Perceptions
İ Nazmiye, G ÖZTÜRK
International Journal of Computers in Education 1 (1), 24-38, 2018
2018
ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENCİLERİNİN HATALI ÇÖZÜMLERİNİ ÖNGÖRME BECERİLERİ PRESERVICE SECONDARY MATHEMATICS TEACHERS’SKILLS IN ANTICIPATING THEIR STUDENTS …
G ÖZTÜRK, G AKYÜZ
ICEMST 2014, 1194, 2014
2014
ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNO PEDAGOJİK EĞİTİM YETERLİKLERİ
A KARAMETE, G ÇETİN, G ÖZTÜRK
BİLDİRİ TAM METİN KİTABI PROCEEDING BOOK, 548, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15