Follow
Hayati Akyol
Hayati Akyol
Verified email at gazi.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkçe öğretim yöntemleri
H Akyol
Pegem Akademi, 2016
17522016
Türkçe ilkokuma yazma öğretimi
H Akyol
Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2003
13702003
İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve okuma alışkanlıkları arasındaki ilişki
M Yıldız, H Akyol
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (3), 793-815, 2011
3742011
Türkçe ilk okuma yazma öğretimi (5. Baskı)
H Akyol
Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2006
2642006
Okuma
H Akyol
İlköğretimde Türkçe Öğretimi, 15-48, 2007
2342007
Okuma ve anlama problemlerinin tespiti ve giderilmesine ilişkin örnek olay çalışması
H Dündar, H Akyol
Eğitim ve Bilim 39 (171), 2014
1582014
Türkçe öğretim yöntemleri.(4. Baskı)
H Akyol
Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 2014
1572014
BİTİŞİK EĞİK YAZI ÖĞRETİMİ ÇALIŞMALARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
E Duran, H Akyol
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 8 (4), 817-838, 2009
1462009
Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Cümle Yöntemi ile Okuma Yazma Öğrenen Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi/Comparing Reading Skills Of …
H Akyol, T Temur
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (9), 79-95, 2008
1402008
Metinlerden anlam kurma
H Akyol
Türklük Bilimi Araştırmaları, 49, 2003
1382003
Yazı öğretimi
H Akyol
Millî Eğitim, 2000
1362000
Akıcı Okuma Becerilerinin Okuduğunu Anlamayı Yordama Düzeyi.
M BAŞTUG, H Akyol
Journal of Theoretical Educational Science/Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (4), 2012
1332012
İlköğretim okulları 5. sınıf Türkçe kitaplarındaki okuma metinleriyle ilgili soruların analizi
H Akyol
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 26 (26), 169-178, 2001
1332001
Okumayı değerlendirme öğretmenler için kolay ve pratik bir yol
H Akyol, K YILDIRIM, S Ateş, F ÇETİNKAYA, T Rasinski
Pegemakademi, 2014
1212014
Programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri (6. Baskı)
H Akyol
Ankara: Pegem Akademi, 2013
1172013
Anlamaya Yönelik Nasıl Sorular Soruyoruz?
H Akyol, K Yıldırım, S Ateş, Ç Çetinkaya
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (1), 41-56, 2013
1082013
Hikâye haritası yöntemiyle metin öğretimi
H Akyol
Mili Eğitim, 1999
1041999
Sesli okuma ve konuşma prozodisi: ilişkisel bir çalışma
H Keskin, M Baştuğ, H Akyol
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2), 168-180, 2013
1002013
Okuma Güçlüğünün Giderilmesine Yönelik Bir Uygulama: Akıcı Okuma Stratejilerinin Kullanımı.
H Akyol, H Kodan
Ondokuz Mayis University Journal of Education 35 (2), 2016
972016
Türkçe ilk okuma ve yazma öğretimi
H Akyol
Ankara: Pegem Akademi, 2011
892011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20