Mustafa KAYA
Title
Cited by
Cited by
Year
ALADAĞ BİRLİĞİ (ÇAYARASI-ALANYA) İÇERİSİNDE KARBONATLI KAYAÇLAR İLE İLİŞKİLİ BARİTLİ Zn-Pb CEVHERLEŞMESİNİN JEOLOJİSİ VE JEOKİMYASI
L GÜMÜŞ, M KUMRAL, C YALÇIN, K Mustafa, AT ÜNLÜER, S ÖZTÜRK, ...
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 7 (3), 1209 …, 2018
32018
ÇATALCA (İSTANBUL) CİVARINDAKİ TARİHİ KÜFEKİ TAŞININ OLUŞUMUNDA FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİN ETKİLERİ
M KUMRAL, Ş Gökhan, C YALÇIN, M KAYA, M BUDAKOĞLU
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 8 (1), 278-287, 2019
12019
Chemical beneficiation of two Turkish lignites with various chemical treatments
J Gülen, A Boztepe, B Öztürk, M Kaya, M Kumral
Periodico di Mineralogia 89 (2), 2020
2020
KARGI OFİYOLİTİK MELANJI İÇERİSİNDEKİ FAY ZONLARINDA GÖZLENEN DAMAR TİPİ CU±ZN CEVHERLEŞMELERİNİN JEOLOJİSİ VE OLUŞUMU
M KAYA, C YALÇIN, M KUMRAL
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 7 (2), 781-794, 2018
2018
EARTHQUAKE HAZARD ANALYSIS OF ÇANAKKALE’S INDUSTRIAL FIRMS VIA GIS-BASED ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS
C Yalcin, L Sabah, M Kaya
GSA Annual Meeting in Seattle, Washington, USA-2017, 2017
2017
GEOCHEMICAL PROPERTIES OF HIGH MAGNETISM BASALTS OF SARAYCıK FORMATION, KARGı-ÇORUM, TURKEY
M Kaya, M Kumral, C Yalcin, N Hanilci, B Tanc
GSA Annual Meeting in Seattle, Washington, USA-2017, 2017
2017
PRELIMINARY FINDINGS ON FORMATION OF THE GÖKÇEDOGAN REGION CU-ZN METAL MINERALIZATION, KARGI-ÇORUM, TURKEY
C Yalcin, N Hanilci, M Kumral, B Tanc, M KAYA
GSA Annual Meeting in Seattle, Washington, USA-2017, 2017
2017
Hasenekevleri (Maden-Elazığ) Güneyindeki Diyabazlarda Gelişen Hidrotermal Cu Cevherleşmesinin Jeolojisi ve Alterasyon Jeokimyası
C YALÇIN, M KUMRAL, M KAYA, M KARAMAN
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 9 (3), 1282-1296, 0
PRELIMINARY FINDINGS OF Ni ANOMALIES OBSERVED IN METAMORPHIC ROCKS OF EASTERN KARGI (TAVSANTEPE)
M KUMRAL, C YALÇIN, M KAYA, MS AYDOĞAN, M BUDAKOĞLU, ...
kapadokya yerbilimleri sempozyumu, 110, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9