Follow
Doç.Dr. Yeşim Esgin
Doç.Dr. Yeşim Esgin
Verified email at medipol.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İkna teknolojilerinin internet sitelerinde sektörel bazlı karşılaştırmalı analizi
Y Esgin
PQDT-Global, 2017
52017
Sharenting Bağlamında Ebeveynlerin Sosyal Medya Kullanımı ve Çocukların Mahremiyet Hakları Üzerine Bir İnceleme
Y Esgin, İ Eken
Sosyal Medya Psikolojisi, 2020
32020
Sosyal medyada ebeveynlerin dijital yerlilere yönelik içerik paylaşımlarının dijital kimlik inşasındaki rolü
Y Esgin, B Gezmen, R Özsürünç
Gaziantep University Journal of Social Sciences 21 (4), 2079-2102, 2022
22022
Oyunlaştırmada Hedeflenen Etki Düzeylerinin Pazarlama İletişimi Bağlamında Kullanımı Üzerine Bir İnceleme
Y ESGİN
İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi 10 (21), 113-135, 2022
12022
MOBİL BANKACILIKTA PAZARLAMA İLETİŞİMİ: CHATBOT TASARIMLARINDA ANTROPOMORFİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Y Esgin
İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi) 7 (1 …, 2022
12022
A Study of Users' Proclivity to Access News on the Axis of Digital Transformation
Y Esgin, E İhsan
Erciyes İletişim Dergisi 9 (2), 713-728, 2022
2022
E-TİCARET SİTELERİNDE AISAS MODELİNİN INFLUENCER PAZARLAMA İLETİŞİMİ EKSENİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR VAKA ANALİZİ
Y ESGİN
Yeni Yüzyıl'da İletişim Çalışmaları 1 (5), 137-151, 2022
2022
A Study of Social Proof and Liking Strategies for Software as a Service (SaaS) Products in the Digital Music Market As In The Context of Persuasion
Y Esgin
EGE 6th International Conference on Social Sciences, 2022
2022
Analysis Of Mobile Location-Based Gamification Strategy Within The Framework Of Race Model As A Loyalty Campaig
Y Esgin
Latin America 3rd International Conference On Scientific Research, 2022
2022
Dijital İletişim ve Pazarlama Teknolojilerinde 100 Temel Kavram I İngilizce - Türkçe
Y Esgin
2022
İkna Teknolojileri
E Yeşim
2018
Sosyal Etki Kuramı Temelinde Sosyal Medyada Ayna Nöronların Kullanıcı Davranışlarına Etkisi
Y Esgin
12. İstanbul Bilişim Kongresi, Kadir Has Üniversitesi, 2018
2018
Kullanışlar ve Doyumlar Kuramı Temelinde Sosyal Medya Kullamında Bir Tetikleyici Olarak Sosyal Bağ İhtiyacı ve Beynin Ödül Merkezinin Rolü
Y Esgin
IMDAC 2018 I. Uluslararası Multidisipliner Dijital Bağımlılık Kongresi,Aydın, 2018
2018
MOBİL BANKACILIKTA PAZARLAMA İLETİŞİMİ: CHATBOT TASARIMLARINDA ANTROPOMORFİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Y Esgin
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14