Follow
Muhsin Kadıoğlu
Muhsin Kadıoğlu
İTÜ Denizcilik Fakültesi
Verified email at itu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Hümanizm
M Kadıoğlu
Sosyoloji Konferansları, 157-165, 1991
21*1991
Türkiye'de Kurvaziyer Turizmi Geliştirme Şartları
S Üçışık, M Kadıoğlu
Marmara Coğrafya Dergisi, 83-92, 2001
16*2001
Yat Turizminin Turizm Sektörü İçerisindeki Yeri ve Önemi (The Place and Importance Of Yacht Tourism In The Tourism Sector)
E Aydoğan, M Kadıoğlu
Journal of Eta Maritime Science 6 (3-2018), 243-254, 2018
82018
Information and Communication Technology (ICT) Training Application for MET Institutions
M Kadioglu
TransNav, International Journal on Marine Navigation and Safety od Sea …, 2008
62008
Deniz Ulaşımının Hava Kirliliği Üzerine Etkisi
H Toros, A Deniz, M Kadıoğlu
VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu-UTES 2006 Bildiri Kitabı, 25-27, 2008
5*2008
Türkiye Limanlarından İhraç Taşımaları
M Kadıoğlu, C Şahin
Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Alanları III. Ulusal Konferansı Türkiye Kıyıları I …, 2001
52001
Türkiye’de deniz ulaştırma ve işletmeciliği
M Kadıoğlu
Marmara Üniversitesi, 1997
51997
Dinî ve Millî Sembolizm: Bitkiler, Hayvanlar, Sayılar, Renkler, Astronomik ve Monografik Semboller
M Kadıoğlu, N Işık
Muhsin Kadıoğlu, 2019
42019
Küresel Düşün Ulusal Davran (Think Global, National Behavior)
M Kadıoğlu
Muhsin Kadıoğlu, 2014
42014
İstanbul Boğazı’ndaki Deniz Kazalarının İstatistiksel Analizi
FH Sezgin, M Kadıoğlu
Marmara Denizi, 11-12, 2000
42000
Anadolu Türk Beyliklerinin Denizcilik Faaliyetleri
M Kadıoğlu
Muhsin Kadıoğlu, 2016
3*2016
Kültürel strateji açısından Gülbaba hakkındaki ilk çalışma Rumbeyoğlu Fahreddin'in makalesinin yeniden değerlendirilmesi
M KADIOĞLU
Turkish Culture & Haci Bektas Veli Research Quarterly, 2014
32014
A New Tool for Evaluating and Training Of Chemical Tanker Crew: Seafarer Evaluation And Training Software: DEPEDES (SETS)
O Arslan, M Kadioglu, O Gurel
International Symposium on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2009
32009
Kıta Sahanlığı Sorunu
N Garipağaoğlu, M Kadıoğlu, R Özey
Türk Dünyası Araştırmaları, 109-114, 2002
32002
Nar Ülkesi, Endülüs'ün Son Yılları
M Kadıoğlu
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, 2017
22017
Küresel Sorunlara Karşı Ulusal Tavır (National Behaviour Against Global Issues)
M Kadıoğlu
Muhsin Kadıoğlu, 2014
22014
Budapeşte (Budin) Kalesi’ndeki Kızılelma ve Türk Eserlerini Evliya Çelebi ile Gezmek
M Kadıoğlu
Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi 301, 41-46, 2012
22012
Polonya’da Türk İzleri
M Kadıoğlu
Postiga Yayınları, 2011
2*2011
Dünya Denizlerinde Korsanlık
M Kadıoğlu
Türk Dünyası Araştırmaları, 161-180, 2011
22011
Anlayarak Çok Hızlı Okuma Teknikleri
M Kadıoğlu
Veli Yayınları, Alkım Kitap, İm Yayım, Postiga Yayınları, 2010
22010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20