Follow
Muhsin Kadıoğlu
Muhsin Kadıoğlu
İTÜ Denizcilik Fakültesi
Verified email at itu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Hümanizm
M Kadıoğlu
Sosyoloji Konferansları, 157-165, 1991
12*1991
Türkiye'de Kurvaziyer Turizmi Geliştirme Şartları
S Üçışık, M Kadıoğlu
Marmara Coğrafya Dergisi, 83-92, 2001
8*2001
Dinî ve Millî Sembolizm: Bitkiler, Hayvanlar, Sayılar, Renkler, Astronomik ve Monografik Semboller
M Kadıoğlu, N Işık
Muhsin Kadıoğlu, 2019
52019
Yat Turizminin Turizm Sektörü İçerisindeki Yeri ve Önemi (The Place and Importance Of Yacht Tourism In The Tourism Sector)
E Aydoğan, M Kadıoğlu
Journal of Eta Maritime Science 6 (3-2018), 243-254, 2018
5*2018
Information and Communication Technology (ICT) Training Application for MET Institutions
M Kadioglu
TransNav, International Journal on Marine Navigation and Safety od Sea …, 2008
52008
Deniz Ulaşımının Hava Kirliliği Üzerine Etkisi
H Toros, A Deniz, M Kadıoğlu
VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu-UTES 2006 Bildiri Kitabı, 25-27, 2008
5*2008
Türkiye’de deniz ulaştırma ve işletmeciliği
M Kadıoğlu
Marmara Üniversitesi, 1997
41997
Kültürel strateji açısından Gülbaba hakkındaki ilk çalışma Rumbeyoğlu Fahreddin'in makalesinin yeniden değerlendirilmesi
M KADIOĞLU
Turkish Culture & Haci Bektas Veli Research Quarterly, 2014
32014
Polonya’da Türk İzleri
M Kadıoğlu
Postiga Yayınları, 2011
3*2011
A New Tool for Evaluating and Training Of Chemical Tanker Crew: Seafarer Evaluation And Training Software: DEPEDES (SETS)
O Arslan, M Kadioglu, O Gurel
International Symposium on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2009
32009
Nar Ülkesi, Endülüs'ün Son Yılları
M Kadıoğlu
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, 2017
22017
Anadolu Türk Beyliklerinin Denizcilik Faaliyetleri
M Kadıoğlu
Muhsin Kadıoğlu, 2016
2*2016
İskoçya'da Türk-İslam Eserleri
M Kadıoğlu
22015
Anlayarak Çok Hızlı Okuma Teknikleri
M Kadıoğlu
Veli Yayınları, Alkım Kitap, İm Yayım, Postiga Yayınları, 2010
22010
The Projects of Turkiye in the 2003 for Cruise Tourism
M Kadioglu
Journal of Maritime Research 4 (1), 77-88, 2007
22007
Yeni Yüzyılın İsmail Gaspıralı'sı: Prof. Dr. Turan Yazgan
M KADIOĞLU
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 2005
2*2005
SWOT analysis for safer ship navigation at 1915 Çanakkale Bridge
MF Gulen, M Kadioglu, O Arslan
4th Global Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of …, 2021
12021
Küresel Sorunlara Karşı Ulusal Tavır (National Behaviour Against Global Issues)
M Kadıoğlu
Muhsin Kadıoğlu, 2014
12014
Küresel Düşün Ulusal Davran (Think Global, National Behavior)
M Kadıoğlu
Muhsin Kadıoğlu, 2014
12014
Port Management Strategy of Turkiye (Turkey)
M Kadioglu, M Bas
11 th International Conference on Transport Science, 28th and 29th May, 2008
12008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20