Follow
Necla Yılmaz
Necla Yılmaz
Verified email at sdu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sağlıklı Yaşam Farkındalığı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
E Özer, N Yılmaz
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi 3 (1), 47-60, 2020
172020
"Tıpta Uzmanlaşma Üzerine Nitel Bir Araştırma"
N Yılmaz
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
162016
Dünyada ve Türkiye'de dijital sağlık turizmi uygulamaları
H Yılmaz, N Yılmaz
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 9 (1), 64-72, 2022
152022
Sağlık yöneticisi kavramına ilişkin bir metafor analizi
N Yılmaz, E Özer, R Fettahoğlu
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (1), 115-124, 2020
142020
UZMANLAŞMA VE TIPTA BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
N Yılmaz, R Erdem
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 7 (16), 35-47, 2016
132016
Healthy life awareness: A scale development study
E Özer, N Yılmaz
J Tradit Complem Med 3 (1), 47-60, 2020
122020
Lisansüstü Öğrencilerde Tezden Kaytarma Davranışları
N Yılmaz, S Doğanalp, T Varol
11*2016
Türkiye’deki yönetim ve organizasyon otoritelerinin ‘Ekşi Sözlük’perspektifi ile incelenmesi
R Erdem, N Bardak
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2 (2), 113-120, 2010
102010
Tıpta uzmanlık alanlarının toplumsal cinsiyet açısından değerlendirilmesi
N Yılmaz, A Alkan, AG Ertümer, Z Kuh
Cukurova Medical Journal 46 (3), 1257-1266, 2021
82021
Kronik Hastalarin E-Sağlik Okuryazarlik Düzeyleri Üzerine Bir Araştirma
İ Kurtoğlu, N Yılmaz, MA Taş
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 126-136, 2022
62022
Y kuşağı bireylerin sağlıklı yaşam farkındalık düzeylerinin incelenmesi
N Yılmaz, E Özer
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (4), 955-963, 2021
52021
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE DUYGU SAĞIRLIĞI İLİŞKİSİ
N Yılmaz, E Kaya, R Erdem, A Alkan
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 5 (13), 347-361, 2020
52020
Türkiye ve Hindistan'da Geleneksel Tıp Uygulamaları: Sağlık Turizmi Perspektifinden Bir Karşılaştırma
RR Kaya, N Yılmaz
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi 3 (3), 422-434, 2020
52020
Performans değerlendirme yaklaşımı olarak dengeli ölçüm kartı modeli: Isparta'daki hastaneler üzerine bir araştırma
N Bardak
SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
52012
Turkey's health tourism demand forecast: The ARIMA model approach
N Yılmaz
International Journal of Health Management and Tourism 7 (1), 47-63, 2022
42022
Çocukluk deneyimleri, azim ve girişimcilik niyeti ilişkisi: Sağlık yönetimi öğrencileri üzerinde bir inceleme
MA Taş, N Yılmaz
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (4), 1089-1106, 2020
42020
Yöntemler üzerine bibliyometrik bir analiz: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi örneği
N Yılmaz, F Taş, D Uğurluoğlu
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 83-106, 2019
42019
Balanced scorecard applications in health care
N Yılmaz, R Erdem
Journal of International Health Sciences and Management 1 (1), 53-69, 2015
42015
SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE ALGISINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
N Yılmaz, E Yılmaz, RE Orhan
SDÜ Sağlık Yönetimi Dergisi 3 (1), 64-78, 2021
32021
Sağlık Çalışanlarında Etik Liderlik Algısının Psikolojik Sahiplenme Üzerine Etkisi
N Yılmaz, E Erdoğan, Z Kayar, E Yılmaz
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (3), 1005-1024, 2023
22023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20