Follow
Cicek Dilek Bakanay
Cicek Dilek Bakanay
Unknown affiliation
Verified email at aydin.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Phenomenology and its reflections on science education research
ÇD Bakanay, M Çakır
International Online Journal of Educational Sciences 8 (4), 161-177, 2016
472016
An assessment into pre-service biology teachers' approaches to the theory of evolution and nature of science
S Irez, ÇDÖ Bakanay
Egitim ve Bilim 36 (162), 39, 2011
272011
Fen derslerinde bilim tarihi kullanımının ortaöğretim fen alanları öğretmenlerinin eğitim oryantasyonları çerçevesinden incelenmesi
ÇD Bakanay
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015
162015
Biyoloji öğretmen adaylarının evrim teorisine yaklaşımları ve bilimin doğasına bakış açıları
ÇDÖ Bakanay
PQDT-Global, 2008
152008
Lise biyoloji öğretim programında evrim eğitiminin kapsamı ve içeriğinin değerlendirilmesi
ÇD Bakanay, ZÖ Durmuş
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (2), 2013
122013
Biyoloji öğretmen adaylarının derslerde bilim tarihi kullanımına yönelik algıları
ÇD Bakanay, BG Güney
Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi 2 (2), 108-114, 2018
72018
Öğretmen Adaylarının Bilim Tarihi Tabanlı Ders Deneyimleri
BG Güney, ÇD Bakanay
Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi 2 (1), 41-51, 2018
52018
In-service science teachers’ purposes for integrating the history of science: the role of their science teaching orientation
ÇD BAKANAY, M ÇAKIR
International Journal of Science Education, 2022
32022
Fen Alan Öğretmenlerinin Bilim Eğitimi Amaçlarının İncelenmesi
ÇD Bakanay, M Çakır
Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi 4 (2), 155-167, 2016
32016
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Evrim Teorisi’ne ve Bilimin Doğasına Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma
S İrez, ÇDÖ Bakanay
Eğitim ve Bilim 36 (162), 2011
32011
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Empati Yönelimleri İle Öz-Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
İ ŞENTÜRK, CD BAKANAY
International Primary Education Research Journal 5 (2), 112-125, 2021
22021
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çevreye Yönelik Etik Tutumlarının İncelenmesi
B DURU, ÇD BAKANAY
Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi 9 (1), 47-63, 2021
22021
A Tipology of Science Teachers’ Aims in Incorporating the History of Science in Science Teaching
S Irez, CD Bakanay, H Seker, B Guney, A Kahveci, SS Barutcuoglu
Science & Culture: Promise, Challenge and Demand, 11th International IHPST …, 2011
22011
Evolution in European and Israeli school curricula–a comparative analysis
E Mavrikaki, G Realdon, T Aivelo, A Bajrami, Ç Dilek Bakanay, ...
International Journal of Science Education, 1-27, 2024
12024
FEN DERSLERİNDE BİLİM TARİHİNİ KULLANMANIN BİR YOLU OLARAK YARATICI YAZIM ETKİNLİĞİ
Ç BAKANAY
Trakya Eğitim Dergisi 11 (3), 1457-1470, 2021
12021
Using the history of science as a tool for teaching: Strengths and Weaknesses of Pre-service Biology Teachers
ÇD BAKANAY
Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty 42 (2), 983-1016, 2023
2023
Okul Öncesi Eğitimde Müze Eğitim Ortamları ve Yapay Zekâ Uygulamaları
E Tabier, ÇD Bakanay
JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES (JOSHAS) 9 (65 …, 2023
2023
İsviçre'de Fen Eğitimi
ÇD BAKANAY
Çeşitli Ülkelerde Fen Eğitimi, 339-358, 2022
2022
EBEVEYNLERİN FEN ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ İLE ÇOCUKLARININ BİLİM ÖĞRENME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
S GÜNAY, CD BAKANAY
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (48), 222-243, 2021
2021
Using the History of Research Leading the Discovery of Archaea to Bring Up Aspects of Science in the Classroom
S İrez, ÇD Bakanay
Science & Culture: Promise, Challange and Demand: Proceedings of 11th …, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20