Erhan Öner
Erhan Öner
Marmara University, Faculty of Technology, Department of Textile Engineering
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Use of ultrasonic energy in reactive dyeing of cellulosic fabrics
E Öner, I Başer, K Acar
Journal of the Society of Dyers and Colourists 111 (9), 279-281, 1995
711995
A new process of combined pretreatment and dyeing: REST
E Öner, BY Sahinbaskan
Journal of Cleaner Production 19 (14), 1668-1675, 2011
512011
Microwave‐assisted dyeing of poly (butylene terephthalate) fabrics with disperse dyes
E Öner, Y Büyükakinci, N Sökmen
Coloration Technology 129 (2), 125-130, 2013
362013
Microencapsulated organic coconut oil as a natural phase change material for thermo-regulating cellulosic fabrics
EG Saraç, E Öner, MV Kahraman
Cellulose 26 (16), 8939–8950, 2019
132019
Tekstil Endüstrisinde Renk Ölçümü
E Öner
Marmara Üniversitesi Yayınları 672, 2001
102001
Improving the dyeability of polyolefin fibres by microwave heating/Îmbunatatirea capacitatii de vopsire a fibrelor poliolefinice prin încalzirea cu microunde
BY Büyükakinci, N Sökmen, E Öner
Industria Textila 65 (4), 228, 2014
62014
Ultrasonik Enerjinin Tekstil Endüstrisinde Kullanımı
E Öner
Sonokimya Ders Notları, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, İstanbul, 2002
62002
Microwave assisted exhaust dyeing of polypropylene
Y Büyükakıncı, E Öner, N Sökmen
4th Central European Conference, Lieberec, Czech Republic, 173-174, 2005
52005
Dyeing of Untreated Cotton By One-Bath Combined Process Using Various Enzymes
B Yılmaz, E Öner
84th Annual World Conference, 22-25 Mart 2005, Raleigh, North Carolina …, 2005
52005
Exhaust Dyeing of Polypropylene
Y Büyükakıncı, B Öktem, N Sökmen, E Öner
5th International İstanbul Textile Conference, 19-21 Mayıs 2005, Swissótel …, 2005
42005
Colour recipe prediction in dyeing acrylic fabrics with fluorescent dyes using artificial neural network/Stabilirea retetei de vopsire a materialelor acrilice cu coloranti …
B Sennaroglu, E Öner, Ö Senvar
Industria Textila 65 (1), 22, 2014
32014
A Method for Dyeing Polyester Fibres with Quinone Derivatives and Evaluation their Antioxidant Activity
Sayil C, Deniz N G, Oner E, Koc D, Ozyurek M, Guclu K
Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly 24 (1), 85-92, 2018
22018
Tekstil Terbiye İşletmeleri Boyama ve Kimya Laboratuvarları El Kitabı
E Öner, ( Editör)
Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 2003
22003
İnternet Destekli Tekstil Eğitimi Projesi: MÜNİTEP
E Öner, M Yükseloğlu
Inet-tr 2000 Konferansı, 9-11, 2000
22000
Use of Ultrsonic Energy in Reactive Dyeing
E Öner, İ Başer, K Acar
21995
Developing a thermo-regulative system for nonwoven textiles using microencapsulated organic coconut oil
EG Saraç, E Öner, MV Kahraman
Journal of Industrial Textiles, 1-12, 2020
1*2020
Bleaching of Polyester/Cotton Blends using the Methods Including Microwave, Ultrasound and Ozone
E Öner, S Doğru
16th World Textile Conference - AUTEX2016, 8-10 Haziran 2016, Slovenya., 2016
12016
Reuse of Decolorized Dyeing Effluents in Repeated Dyeings
E Öner, O Atak, R Gömeç
Annals of the University of Oradea. Fascicle of Textiles 17 (2), 105-110, 2016
12016
Optik Ağartma İşlemi Görmüş veya Fluoresans Boyarmaddeler İle Boyanmış Tekstil Materyallerinde Renk Ölçümü
E Öner
12007
Dyeing of polyester fibers with sulfur-and nitrogen-containing anthraquinone derivatives
NG Deniz, C Sayil, E Oner, O Atak, M Stasevych
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, 15-15, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20