Mualla Aksu
Mualla Aksu
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Profesörü, Akdeniz Üniversitesi
Verified email at akdeniz.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Eğitimde stratejik planlama ve toplam kalite yönetimi
MB Aksu
Anı Yayıncılık, 2002
1152002
Organizational cynicism of the research assistants: A Case of Akdeniz University
G Kalağan, MB Aksu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 4820-4825, 2010
742010
The relationship between perceived organizational support and organizational cynicism of research assistants.
G Kasalak, M Bilgin Aksu
Educational Sciences: Theory and Practice 14 (1), 125-133, 2014
732014
Yükseköğretim öğrencilerinin öğretim elemanlarının ders uygulamaları ve sınıf içi davranışlarına ilişkin görüşleri
MB Aksu, A Çivitçi, DUY Baki
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (16), 17-42, 2008
502008
Araştırma görevlilerinin algıladıkları örgütsel desteğin örgütsel sinizmile ile ilişkisi
G Kasalak, M BilginAksu
Kuramve Uygulamada Eğitim Bilimleri 14 (1), 115-133, 2014
472014
TQM readiness level perceived by the administrators working for the central organization of the Ministry of National Education in Turkey
MB Aksu
Total Quality Management & Business Excellence 14 (5), 595-608, 2003
452003
Öğretmen adaylarının okul deneyimi II dersine ilişkin görüşleri (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği)
MB Aksu, H Demirtaş
362006
Preparing for the European language portfolio: Internet connections
P Glover, IH Mirici, MB Aksu
Turkish Online Journal of Distance Education 6 (1), 84-98, 2005
352005
Eğitim fakültelerinin değişen rolleri ve Avrupa boyutu
M Aksu
Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen …, 2005
342005
İnönü Üniversitesi öğrencilerinin ingilizce derslerine ilişkin tutumları
G Genç, MB Aksu
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9, 2004
242004
Denetim ve öğretimsel liderlik gelişimsel bir yaklaşım
CD Glickman, SP Gordon, JM Ross-Gordon
Anı Yayıncılık, 2014
232014
Örgütler nasıl zehirlenir? Öğretim elemanlarının örgütsel toksisite algıları
G Kasalak, MB Aksu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (4), 676-694, 2016
212016
POTANSİYEL İŞGÜCÜ OLARAK Y KUŞAĞININ TRANSFORMASYONEL LİDERLERLE ÇALIŞABİLİRLİĞİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
B Yücebalkan, B Aksu
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (1), 16-32, 2013
202013
İlköğretim okulu öğretmenlerinin yöneticilik eğilimleri: Malatya ili örneği
MB Aksu
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (8), 3-16, 2004
192004
İnsan ilişkilerinde bir boyut: grup davranışı
MB Aksu
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 7 (7), 311-328, 1996
191996
Genel Lise Öğrencilerinin Zorba-Kurban Davranıslarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.
G GENÇ, MB AKSU
Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF) 30 (2), 2010
172010
Fakülte–okul işbirliği semineri ve uygulama sürecinin değerlendirilmesi: Malatya ili örneği
MB Aksu
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9, 2004
162004
İlköğretim denetmenlerinin insan ilişkileri yeterlikleri, 1
MB Aksu, E Mulla
Uluslar Arası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu, Ankara, 22-23, 2009
152009
Uygulamanın ikinci yılında okul deneyimi I dersinin değerlendirilmesi (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği)
MB Aksu
IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı (48-56), 2000
152000
How do organizations intoxicate? faculty's perceptions on organizational toxicity at university
G Kasalak, MB Aksu
HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL …, 2016
132016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20