Takip et
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
cumhuriyet.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Ebelik öğrencilerinin mesleki tercih hakkında düşünceleri
D Ayten, E CANGÖL, S SÖGÜT
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (2), 15-23, 2017
162017
In vitro antimicrobial and antioxidant activities and chemical composition of essential oils of the leaf and flower of Origanum minutiflorum O. Schwarz et. PH Davis
G İsmihan, A Ahmet, N ERCAN, N VURAL
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (2), 19-24, 2016
92016
İlaç Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetlerinin Önemi
T Ercan, M Top
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (2), 1-7, 2016
82016
Characterization of essential oil and antioxidant activities of some species of Salvia in Turkey
G İsmihan, N Vural, N Ercan
Natural Volatiles and Essential Oils 3 (4), 1-7, 2016
72016
Evaluation of in vitro anticancer effect of Plantago major L. and Plantago lanceolata L. leaf extracts from Sivas
SD Daştan, T Daştan, S Çetinkaya, D Ateşşahin, T Karan
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (1), 7-14, 2016
72016
Biberiye ekstraktı ilavesinin tavuk köftesinin kalite özellikleri üzerine etkisi
ÖP Can, S Ağaoğlu, S Alemdar
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (1), 1-6, 2016
72016
İntrapartum perine masajı uygulamasına güncel bakış
K Nurdan, G DEMİREL
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (1), 33-40, 2018
62018
Deneysel diyabet oluşturulan ve likopen uygulanan ratların karaciğer dokusunda paraoksonaz aktivitesinin incelenmesi
İN ÇİFTCİ, YUR Fatmagül, SÇ YEGİN
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (1), 1-8, 2017
52017
Septisemili buzağılarda lipid peroksidasyon düzeyi ve antioksidan enzim aktiviteleri
Ö MERAL, N ERCAN, UR FİDANCI
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 64 (3), 2017
42017
Kuzu ve oğlaklarda göbek kordonu enfeksiyonuna bağlı komplikasyonlar
İ Yurdakul
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (1), 39-45, 2016
42016
Sivas İl Merkezi Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri
B Türkmenoğlu, H SÜMER
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (2), 24-34, 2017
32017
Kuzularda neonatal mortalite
U Aydoğdu
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (2), 37-46, 2016
32016
Bakterilerde Quorum Sensıng ve Antimikrobiyal Dirence Olan Etkisi
M YENİÇERİ
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (1), 41-45, 2018
22018
Bir kangal köpeğinde ateşli silah yaralanmasına bağlı bağırsak perforasyonu
İ Yurdakul
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (2), 1-8, 2017
22017
Mardin ve Batman Yöresinde Buzağılarda Görülen Amaurosis Olgularında Vitamin A'nın Rolü
İ Akgül, Y BAŞBUĞAN
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (1), 9-17, 2017
22017
Kangal köpeklerinde dölverimi, yaşama gücü ve büyüme özellikleri
E Buket, F ATASOY
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 57 (1), 55-59, 2010
22010
Köpeklerde Spermanın Alınması, Saklanması ve Suni Tohumlamada Kullanılmasına Kısa Bir Bakış
O Kalkan, Ö Uçar
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (2), 25-36, 0
2
DUYGULARLA İNFERTİLİTE: OLGU SUNUMU
GD Safiye Ağapınar Şahin [1]
http://dergipark.gov.tr/cusbed 3 (2), 1-6, 2018
1*2018
General anesthesia in wild birds
TAŞ Abuzer, Y KUŞCU, T SANCAK, C KAYIKCI, DÜZ Erkan
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (1), 46-51, 2018
12018
Kateter ile ilişkili üriner sistem infeksiyonları ve hemşire yönetimli kateter çıkarma protokolleri
ES AK, D KANDEMİR
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (1), 27-32, 2018
12018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20