Takip et
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
cumhuriyet.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Ebelik öğrencilerinin mesleki tercih hakkında düşünceleri
D Ayten, E CANGÖL, S SÖGÜT
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (2), 15-23, 2017
162017
In vitro antimicrobial and antioxidant activities and chemical composition of essential oils of the leaf and flower of Origanum minutiflorum O. Schwarz et. PH Davis
G İsmihan, A Ahmet, N ERCAN, N VURAL
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (2), 19-24, 2016
92016
İlaç Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetlerinin Önemi
T Ercan, M Top
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (2), 1-7, 2016
82016
Biberiye ekstraktı ilavesinin tavuk köftesinin kalite özellikleri üzerine etkisi
ÖP Can, S Ağaoğlu, S Alemdar
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (1), 1-6, 2016
72016
Evaluation of in vitro anticancer effect of Plantago major L. and Plantago lanceolata L. leaf extracts from Sivas
SD Daştan, T Daştan, S Çetinkaya, D Ateşşahin, T Karan
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (1), 7-14, 2016
72016
İntrapartum perine masajı uygulamasına güncel bakış
K Nurdan, G DEMİREL
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (1), 33-40, 2018
62018
Characterization of essential oil and antioxidant activities of some species of Salvia in Turkey
G İsmihan, N Vural, N Ercan
Natural Volatiles and Essential Oils 3 (4), 1-7, 2016
62016
Septisemili buzağılarda lipid peroksidasyon düzeyi ve antioksidan enzim aktiviteleri
Ö MERAL, N ERCAN, UR FİDANCI
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 64 (3), 2017
52017
Deneysel diyabet oluşturulan ve likopen uygulanan ratların karaciğer dokusunda paraoksonaz aktivitesinin incelenmesi
İN Çiftci, YUR Fatmagül, SÇ YEGİN
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (1), 1-8, 2017
42017
Kuzu ve oğlaklarda göbek kordonu enfeksiyonuna bağlı komplikasyonlar
İ Yurdakul
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (1), 39-45, 2016
42016
Sivas İl Merkezi Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri
B Türkmenoğlu, H SÜMER
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (2), 24-34, 2017
32017
Mardin ve Batman Yöresinde Buzağılarda Görülen Amaurosis Olgularında Vitamin A'nın Rolü
İ Akgül, Y BAŞBUĞAN
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (1), 9-17, 2017
32017
Kuzularda neonatal mortalite
U Aydoğdu
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (2), 37-46, 2016
32016
Bir kangal köpeğinde ateşli silah yaralanmasına bağlı bağırsak perforasyonu
İ Yurdakul
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (2), 1-8, 2017
22017
Kangal köpeklerinde dölverimi, yaşama gücü ve büyüme özellikleri
E Buket, F ATASOY
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 57 (1), 55-59, 2010
22010
DUYGULARLA İNFERTİLİTE: OLGU SUNUMU
GD Safiye Ağapınar Şahin [1]
http://dergipark.gov.tr/cusbed 3 (2), 1-6, 2018
1*2018
Süpermarket Çalışanlarında Bel, Boyun Ağrısı ve Psikolojik Durum Değerlendirilmesi
EU ALTUNBİLEK, A AYDENİZ
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (1), 1-10, 2018
12018
Kateter ile ilişkili üriner sistem infeksiyonları ve hemşire yönetimli kateter çıkarma protokolleri
ES AK, D KANDEMİR
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (1), 27-32, 2018
12018
Bakterilerde Quorum Sensıng ve Antimikrobiyal Dirence Olan Etkisi
M YENİÇERİ
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (1), 41-45, 2018
12018
General anesthesia in wild birds
TAŞ Abuzer, Y KUŞCU, T SANCAK, C KAYIKCI, DÜZ Erkan
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (1), 46-51, 2018
12018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20