Münür Bilgili
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal Bilimler Felsefesi Açısından Türkiye’deki Üniversitelerde Bölgesel Coğrafya Öğretimi
M Bilgili
Marmara Coğrafya Dergisi, 114-134, 2016
202016
Coğrafya Öğretiminde Mekân ve Yer Karmaşası Üzerine Bir Araştırma
M Bilgili
Coğrafya Eğitimi Dergisi [Turkish Journal of Geography Education] 2 (1), 11-19, 2016
182016
Coğrafyanın Bilimsel Kimliğine Postyapısalcı Bir Yaklaşım
M Bilgili
9*2017
Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Eğitimdeki İnovasyon İle İlgili Görüşleri
V Şahin, M Bilgili, AO Kocalar
Electronic Turkish Studies 10 (11), 2015
92015
Coğrafya 9 ve 10. Sınıf Ders Kitaplarındaki Etkinlikler, Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları ve Etkileri
M Bilgili
Marmara Coğrafya Dergisi, 2011
8*2011
Sosyal Coğrafya ve Eleştirel Teori
M Bilgili
Sosyal coğrafya içinde, 449-467, 2018
52018
Fransa’da ilk ve orta dereceli okullarda coğrafya eğitim ve öğretiminin müfredat, metot ve araç-gereçler açısından değerlendirilmesi
M Bilgili
Marmara Üniversitesi, Eğitim bilimleri enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, 2011
52011
Coğrafyada Mekân Felsefesi Üzerine Yaklaşımlar
M Bilgili
lnternational Journal of Geography and Geography Education, 88-102, 2020
42020
Bazı kavramlar açısından çevre ve eğitiminin değerlendirilmesi
M Bilgili, AO Kocalar
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 2, 461-471, 2014
42014
The Review of the High School Geography Textbooks in Terms of the Content and Methods in Turkey
M Bilgili
International Journal of Social Science Research 2 (1), 1-14, 2013
32013
Coğrafi Düşünce ve Gelişimi
A Balcı, M Bilgili
Pegem Atıf İndeksi, 469-487, 2016
22016
Doğu Akdeniz Kıyısında (Suriye, Lübnan, İsrail) Yaşanan Göçler ve Devlet Oluşum Süreçlerine Etkileri
M Bilgili
Marmara Üniversitesi, 2006
22006
Kuantum Mekaniği, Sosyal Bilimler Felsefesi ve Coğrafya
M Bilgili, MA Toprak
Celal Bayar University Journal of Social Sciences/Celal Bayar Üniversitesi …, 2020
12020
Critical Theory-Based Approaches in Geography Teaching Departments in Turkey.
M Bilgili
Journal of Education and Training Studies 6 (2), 80-85, 2018
12018
The Lack of Interdisciplinarity in Undergraduate Geography Teaching in Turkey.
M Bilgili
Journal of Education and Training Studies 6 (2), 114-119, 2018
12018
Fransa’da Coğrafya Ders Kitaplarında Fiziki Coğrafya Konularının İşlenişi, Uygulanan Alıştırmalar, Etkinlikler ve Özellikleri
M Bilgili
Marmara Coğrafya Dergisi, 2012
1*2012
Kültürel Coğrafya Bağlamında Temsil ve Temsil Ötesi Teoriler
O Miyase, M BİLGİLİ
Ege Coğrafya Dergisi 30 (1), 187-194, 2021
2021
Coğrafya Nedir?
M Bilgili, AO Kocalar
Liberal Düşünce Dergisi 25 (99), 145-162, 2020
2020
Opinions of Geography Teacher Candidates about Energy Resources: A Critical Phenomenological Approach
AO Kocalar, M Bilgili
Review of International Geographical Education Online 10 (1), 159-170, 2020
2020
Coğrafyada Peyzaj Teorisi
R Özey, M Bilgili, ALİ Kocalar
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20