Follow
Seçkin Gök
Title
Cited by
Cited by
Year
ChatGPT in education
S Aktay, S Gök, D Uzunoğlu
Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal) 7 (2), 378-406, 2023
142023
Bulmaca temelli öğrenme
E Öztürk, S Gök, S Takımcıgil
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48-63, 2013
52013
Akıcı Okuma
S Gök, Y Kasım
Okuma Öğretimi, Eğiten 1, 101-146, 2022
42022
Zihin Kuramı: İlkokul Düzeyinde Okuma Becerisini Oluşturan Bilişsel Bileşenleri Değerlendirme
K Yıldırım, S Gök, K Kılıç
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları 11 (1), 25-43, 0
4
Okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik aile farkındalık programının etkililiği: Bir karma yöntem araştırması
GÖK Seçkin, K Yildirim
12023
Kelime Tanıma Becerisinin Önemi
D Uzunoğlu, S Gök, K Yıldırım
Ana Dili Eğitimi Dergisi 10 (2), 475-506, 2022
12022
Puzzle-Based Learning
E ÖZTÜRK, S GÖK, S TAKIMCIGİL
The Journal of SAU Education Faculty, 48-63, 2013
12013
The Use of Smartphone and Tablet Applications for Early Reading and Writing Skills
S Aktay, S Gök
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 12 (1), 35-84, 2024
2024
Kelime Düzeyinde Ortografik Farkındalık Testinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
K Yıldırım, S Gök
Ana Dili Eğitimi Dergisi 12 (1), 52-68, 2024
2024
Anlamayı İzlemeyi Nasıl Değerlendirebiliriz? Anlamayı İzleme Testi
K Yıldırım, S Gök
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (1), 35-46, 2024
2024
İLKOKUL 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİKLERİNDEN ÇIKARIM YAPMA BECERİSİNİ DEĞERLENDİRME
K Yıldırım, S Gök
Ahi Bilge Eğitim Dergisi (ABED) 5 (1), 1-15, 2024
2024
İLKOKUL 3. SINIF DÜZEYİNDE ŞEKİL/BİÇİM TESTİNİN GELİŞTİRİLMESİ
K Yıldırım, S Gök
Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi 8 (1), 27-51, 2024
2024
Kelime Düzeyinde Ortografik Farkındalık Testinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.
K YILDIRIM, S GÖK
Journal of Mother Tongue Education/Ana Dili Egitim Dergisi 12 (1), 2024
2024
Sınıf Öğretmenlerinin Okumayı Oluşturan Bilişsel Bileşenlere İlişkin Farkındalıkları
S Gök, K Yıldırım
Bayterek Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi 6 (2), 441-493, 2023
2023
BAŞLANGIÇ DÜZEYİ OKUYUCULARININ OKUMA MOTİVASYONU ÜZERİNDE AİLE OKUMA İNANÇLARININ ETKİSİ
S Gök, E Öztürk
Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi 7 (1), 82-106, 2023
2023
GOOGLE PLAY YORUMLARI İLE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA)
S Aktay, S Gök, U Dilşat
6th INTERNATIONAL AFRICAN CONFERENCE ON CURRENT STUDIES IN CONTEMPORARY …, 2023
2023
Yazım (İmlâ): İlkokul Düzeyinde Okuma Becerisini Oluşturan Bilişsel Bileşenleri Değerlendirme
S Gök, Y Kasım
Ahi Bilge Eğitim Dergisi (ABED) 4 (2), 145-166, 2023
2023
Bulmaca temelli öğrenme-öğretme yaklaşımı
E Öztürk, S Gök
Etkinlik örnekleriyle güncel öğrenme–öğretme yaklaşımları, Pegem Akademi, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18