Berrin Genç Ersoy
Berrin Genç Ersoy
TED Üniversitesi
anadolu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkçe Dersinde Öğrenilen Yeni Sözcüklerin Yazılı Anlatımlarda Kullanım Durumu.
H ANILAN, B GENÇ
Journal of Kirsehir Education Faculty 12 (1), 2011
112011
Destekleyici ek metin çalışmalarının kırsal kesim öğrencilerinin kelime kazanım düzeylerine etkisi
H ANILAN, G Berrin, GÖL Derya
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (29), 43-57, 2011
102011
Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Sözcük Öğretimi Sürecine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
B Belet Boyacı, Ş. D., Genç Ersoy
Turkish Studies 10 (15), 159-180, 2015
9*2015
Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersinin Uygulama Aşamasında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
H Anılan, F Çalışır, B Genç, U Okkirman
VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (2-4 Mayıs 2008 …, 2008
72008
Açıköğretim öğrencilerinin özellikleri ile öğrenme ve iletişim ortamlarına ilişkin eğilimleri
B Hakan, A., Özgür, A.Z., Toprak, E., Aydın, S., Fırat, M., Batmaz, B., Merç ...
Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2013
62013
Technology enhanced language learning: A review and assessment of the literature
B Genc-Ersoy, M Ersoy
EdMedia+ Innovate Learning, 814-819, 2013
52013
Sözcük Öğrenme Motivasyonu Ölçeği (SÖMÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
B Genç Ersoy, ŞD Belet Boyacı
İlköğretim Online 17 (1), 255-267, 2018
3*2018
Türkçe dersinde oyunlaştırmanın ilkokul öğrencilerinin söz varlığına ve motivasyonlarına etkisi
B Genç Ersoy
Anadolu Üniversitesi, 2017
32017
Future of classroom teaching according to the pre service classroom teachers
SDB Boyac, EA Küçükyilmaz, B Genç-Ersoy
Journal of Education and Future, 1, 2016
22016
Opinions of classroom teachers' about the vocabulary teaching in Turkish course
H Anılan, BG Ersoy
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 4 (3), 83-104, 2014
2*2014
Türkçe dersinde öğrenilen yeni sözcüklerin yazılı anlatımlarda kullanım durumu
B Genç
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal …, 2010
22010
Türkiye’de Teknoloji Destekli Türkçe Öğretimi Üzerine Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi: ULAKBİM-TR Dizin Örneği
B Genç Ersoy, M Ersoy
VIIth International Eurasian Educational Research Congress, 2020
2020
Öğretmenlik Uygulaması Ve Okul Deneyimi Konularında Yapılan Araştırmaların İncelenmesi: Bir Sistematik Alanyazın Taraması
T Haşlaman, B Genç Ersoy, Ç Öneren Şendil
VIIth International Eurasian Educational Research Congress, 2020
2020
İlkokul Türkçe Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımı
B Genç Ersoy
İlkokul Eğitiminde Eğitsel Oyunlar ve Güncel Uygulamalar, 53-72, 2020
2020
Türkçe Söz Varlığı ve Geliştirilmesi
Komisyon
Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretimi, 144-178, 2019
2019
Söz varlığı gelişiminde ilkokul öğretim programlarının rolü
B Genç Ersoy
Usos 2019, 123, 2019
2019
Vocabulary learning motivation scale (VLMS): A validity and reliability study [Sözcük öğrenme motivasyonu ölçeği (SÖMÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması]
B Genç Ersoy, B Belet
2018
Vocabulary learning motivation scale (VLMS): A validity and reliability study
B Genç Ersoy
2018
TÜRKÇE DERSİNDE OYUNLAŞTIRMANIN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SÖZ VARLIĞINA VE MOTİVASYONLARINA ETKİSİ
B Genç Ersoy
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü …, 2017
2017
Sınıf Öğretmenlerinin Bakış Açısıyla Etkili Öğretmenlik
B Gültekin, M., Genç- Ersoy
13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2014
2014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20