Follow
Berrin Genç Ersoy
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkçe Dersinde Öğrenilen Yeni Sözcüklerin Yazılı Anlatımlarda Kullanım Durumu
H ANILAN, B GENÇ
Journal of Kirsehir Education Faculty 12 (1), 2011
22*2011
Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Sözcük Öğretimi Sürecine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
B Belet Boyacı, Ş. D., Genç Ersoy
Turkish Studies 10 (15), 159-180, 2015
21*2015
Açıköğretim öğrencilerinin özellikleri ile öğrenme ve iletişim ortamlarına ilişkin eğilimleri
B Hakan, A., Özgür, A.Z., Toprak, E., Aydın, S., Fırat, M., Batmaz, B., Merç ...
Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2013
21*2013
Türkçe dersinde oyunlaştırmanın ilkokul öğrencilerinin söz varlığına ve motivasyonlarına etkisi
BG Ersoy
PQDT-Global, 2017
202017
Destekleyici ek metin çalışmalarının kırsal kesim öğrencilerinin kelime kazanım düzeylerine etkisi
H Anılan, B Genç, DG Dede
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (29), 43-57, 2011
172011
Teknoloji Destekli Türkçe Öğretimi Üzerine Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi: ULAKBİM-TR Dizin Örneği
B Genç Ersoy, M Ersoy
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (3), 810-829, 2021
142021
Türkçe Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımı: Bir Meta-Tematik Analiz Çalışması
B Genç Ersoy
Ana Dili Eğitimi Dergisi 9 (2), 510-530, 2021
142021
Developing Writing Skills, Writing Attitudes and Motivation through Educational Games: Action Research
B Genç Ersoy, D Göl Dede
International Journal of Contemporary Educational Research 3 (9), 569-589, 2022
11*2022
Erken okuryazarlığın ve okuma yazmanın okul öncesi dönemde kazandırılmasına ilişkin paydaş görüşleri
B Genç-Ersoy
Journal of Qualitative Research in Education 25, 263-294, 2021
82021
Technology enhanced language learning: A review and assessment of the literature
B Genc-Ersoy, M Ersoy
EdMedia+ Innovate Learning, 814-819, 2013
82013
Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersinin Uygulama Aşamasında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
H Anılan, F Çalışır, B Genç, U Okkirman
VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2-4, 2008
82008
Devising gamification for vocabulary development and motivation: an experimental, mixed-model study
B Genç Ersoy, D Belet Boyacı
International Technology and Education Journal 5 (1), 32-49, 2021
62021
Teknoloji destekli Türkçe öğretimi üzerine yayınlanan makalelerin içerik analizi: Ulakbim-tr dizin örneği
BG ERSOY, M ERSOY
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (3), 810-829, 2021
62021
Sözcük Öğrenme Motivasyonu Ölçeği (SÖMÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
B Genç Ersoy, ŞD Belet Boyacı
İlköğretim Online 17 (1), 255-267, 2018
62018
Türkçe dersinde öğrenilen yeni sözcüklerin yazılı anlatımlarda kullanım durumu
B Genç
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal …, 2010
62010
Stakeholder Views on Early Literacy and Reading and Writing Acquisition in the Preschool Period
B Genç Ersoy
Journal of Qualitative Research in Education 9 (1), 255-286, 2021
42021
Vocabulary learning motivation scale (VLMS): A validity and reliability study [Sözcük öğrenme motivasyonu ölçeği (SÖMÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması]
B Genç Ersoy, B Belet
32018
Opinions of classroom teachers' about the vocabulary teaching in Turkish course
H ANILAN, B Genc Ersoy
PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI 4 (3), 2014
3*2014
Future of classroom teaching according to the pre service classroom teachers
ŞDB Boyacı, EA Küçükyılmaz, B Genç-Ersoy
Journal of Education and Future, 1-30, 2016
22016
Erken Okuryazarlığın ve Okuma Yazmanın Okul Öncesi Dönemde Kazandırılmasına İlişkin Paydaş Görüşleri
GE Berrin
Journal of Qualitative Research in Education, 2021
12021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20