Follow
nezihe figen ersoy arca
nezihe figen ersoy arca
prof.dr
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Technology readiness for innovative high-tech products: how consumers perceive and adopt new technologies
AE Demirci, NF Ersoy
The Business Review 11 (1), 302-308, 2008
912008
Consumer satisfaction and loyalty derived from the perceived quality of individual banking services: A field study in Eskisehir from Turkey
N Calik, NF Balta
Journal of Financial Services Marketing 10 (4), 135, 2006
652006
Finansal hizmetlerde müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) kavramı
NF Ersoy
Pazarlama Dünyası 3 (3), 1-10, 2002
652002
Mobil kanallar yoluyla pazarlama iletişimi süreci ve üniversite öğrencilerinin mobil pazarlamaya ilişkin tutumlarına yönelik bir araştırma
A Alkaya
PQDT-Global, 2015
552015
endüstriyel pazarlama
nezihe figen balta
nobel yayınevi, 2006
48*2006
Pazarlama ve tüketim toplumuna eleştirel bir bakış: Tüketim karşıtlığına ilişkin nitel bir model
E Başcı
PQDT-Global, 2016
312016
Perakendecilikte müşteri ilişkileri ve yönetimi
A Yılmaz, F Ersoy, M Argan
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2006
292006
B2B/endüstriyel müşteri davranışları ve satın alma merkezi analizi
NF Ersoy
Detay Yayıncılık, Ankara, 2015
232015
Uluslararası işletmecilik
C Koparal, HZ Tonus, NF Ersoy, N Aydın, F Güllüpınar, S Önce
AÖF yayın, 2004
212004
B2B/Endüstriyel pazarlar için anahtar müşteri yönetimine ilişkin müşteri yaşam boyu değerinin hesaplanmasında muhasebe ve pazarlamanın rolü
V Ekergil, FN Ersoy
172016
The use of social media in B2B marketing communications: An explatory study on Turkish companies
TP Batum, NF Ersoy
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 18 …, 2016
152016
Cosmetic consumption of metropolitan males in a developing country
NF Ersoy, M Yolal, B BATMAZ
Studia Universitatis Babeș-Bolyai Negotia, 5-22, 2015
152015
Pazarlama yönetimi (No. 1478)
B Tenekecioğlu, F Ersoy
Anadolu Üniversitesi, 2007
152007
Pazarlama yönetimi
B Tenekecioglu, F Ersoy
Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Açik Ögretim Yayınlari, Eskişehir, 2000
152000
Brand Loyalty: Emotional Devotion or Rational Behavior-A Study on Mobile Telephones from Eskisehir Turkey
NF Ersoy, N Calik
The Business Review 15 (1), 212-219, 2000
152000
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Marka Çağrışımı ve Kurumsal İtibar Üzerindeki Etkisi ve Bir İşletme Uygulaması
T Durmaz
PQDT-Global, 2015
142015
Consumer satisfaction and loyalty derived from the perceived quality of individual banking services: A field study in Eskişehir from Turkey
N Çalık, NF Balta
Journal of Financial Services Marketing 10, 135-149, 2006
142006
Pazarlama yönetimi
FN Ersoy, N Timur
Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 2009
132009
Turizm Hizmet Sektöründe Kalite Rekabetinde Üstünlük Sağlamada iç Müşteri Tatmininin Önemi, Ölçüm Yöntemleri Ve Xanadu Resort Otel Uygulaması
F Şanlıtürk
PQDT-Global, 2015
112015
Yeni Ekonomide Pazarlamanın Değişen Rolü
R Karalar, NF Ersoy
II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 17-18, 2003
112003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20