Takip et
Ahmet Tutar
Ahmet Tutar
sakarya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Synthesis of 8-heteroatom-substituted 4, 4-difluoro-4-bora-3a, 4a-diaza-s-indacene dyes (BODIPY)
TV Goud, A Tutar, JF Biellmann
Tetrahedron 62 (21), 5084-5091, 2006
1702006
Efficient and selective synthesis of quinoline derivatives
A Sahin, O Cakmak, I Demirtas, S Okten, A Tutar
Tetrahedron 64 (43), 10068-10074, 2008
642008
Synthesis, characterization, crystal structures, theoretical calculations and biological evaluations of novel substituted tacrine derivatives as cholinesterase and carbonic …
S Ökten, M Ekiz, ÜM Koçyiğit, A Tutar, İ Çelik, M Akkurt, F Gökalp, ...
Journal of Molecular Structure 1175, 906-915, 2019
622019
High Temperature Bromination. 7.(1) Bromination of Norbornadiene
A Tutar, Y Taskesenligil, R Abbasoglu, M Balci
The Journal of organic chemistry 61 (23), 8297-8300, 1996
601996
Synthesis of new anthracene derivatives
O Cakmak, R Erenler, A Tutar, N Celik
The Journal of organic chemistry 71 (5), 1795-1801, 2006
582006
Photobromination of indane: preparation of bromoindenones and ready access to benzo [c] fluorenone skeleton
A Tutar, O Cakmak, M Balci
Tetrahedron 57 (48), 9759-9763, 2001
352001
Synthesis, characterization, and SAR of arylated indenoquinoline‐based cholinesterase and carbonic anhydrase inhibitors
M Ekiz, A Tutar, S Ökten, B Bütün, ÜM Koçyiğit, P Taslimi, G Topçu
Archiv der Pharmazie 351 (9), 1800167, 2018
222018
Bromination of an N-carbethoxy-7-aza-2, 3-benzonorbornadiene and synthesis of N-carbethoxy-7-aza-2, 3-dibromo-5, 6-benzonorbornadiene: high temperature bromination. Part 14
A Tutar, M Balci
Tetrahedron 58 (44), 8979-8984, 2002
212002
Convenient synthesis of disubstituted tacrine derivatives via electrophilic and copper induced reactions
M Ekiz, A Tutar, S Ökten
Tetrahedron 72 (35), 5323-5330, 2016
182016
Bromination of 5‐Methoxyindane: Synthesis of New Benzoindenone Derivatives and Ready Access to 7H‐Benzo [c] fluoren‐7‐one Skeleton
A Tutar, K Berkil, RR Hark, M Balci
Synthetic Communications 38 (9), 1333-1345, 2008
182008
DIŞ KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMİK ETKİLERİ
AE TUTAR, İ Hüsamettin, Ü Güner
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 …, 2006
172006
The improvement of photovoltaic performance of quinoline-based dye-sensitized solar cells by modification of the auxiliary acceptors
BS Arslan, B Arkan, M Gezgin, Y Derin, D Avcı, A Tutar, M Nebioğlu, ...
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 404, 112936, 2021
152021
Humik asit uygulaması altında farklı domates çeşitlerinin (Lycopersicon esculentum L.) demir alım etkinlikleri
MR Karaman, S Şahin, N Geboloğlu, M Turan, A Güneş, A Tutar
SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2012-1), 301-308, 2012
142012
SAR evaluation of disubstituted tacrine analogues as promising cholinesterase and carbonic anhydrase inhibitors
S Okten, M Ekiz, A Tutar, B Butun, UM Kocyigit, G Topcu, I Gulcin
ASSOC PHARMACEUTICAL TEACHERS INDIA, 2019
132019
Preparation and photochromic properties of 2, 3-bisarylbenz [f] indenones
M Kose, E Orhan, K Suzuki, A Tutar, CS Ünlü, Y Yokoyama
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 257, 50-53, 2013
132013
C7H8Br4 Molekülünün Konformasyon Analizi ve Kuantum Mekanik Yöntemle Optimizasyonu, Elde Edilen Elektronik ve Yapısal Parametrelerin X-ışınlan Yapı Analiz Sonuçlan ile …
İ Çelik, M Akkurt, S İde, A Tutar, O Çakmak
GÜ Journal of Science 16 (1), 27-35, 2003
122003
Potasyum humatın mısır (Zea mays L.) bitkisinin büyümesi üzerine etkileri
A Doğru, ES Darçın, A Tutar, M Dizman, Y Koç
SAÜ Fen Edebiyat Dergis 14 (1), 83-93, 2012
102012
Cycloaddition Reactions of Benzonorbornadiene and Homonorbornadiene: New Isoxazoline and Pyridazine Derivatives
Y Adiloğlu, E Şahin, A Tutar, A Menzek
Journal of Heterocyclic Chemistry 55 (8), 1917-1925, 2018
92018
Humik asit, PGPR ve kimyasal gübre uygulamalarının brokoli (Brassica oleracea) bitkisinin bazı verim parametreleri üzerine etkisi
A Aydın, E Yıldırım, MR Karaman, M Turan, A Demirtaş, F Şahin, A Güneş, ...
SAÜ Fen Edebiyat Dergisi 1, 309-316, 2012
92012
The characterization of the Arifiye peat
M Dizman, A Tutar, A Horuz
J. Chem. Soc. Pak 37 (01), 131, 2015
82015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20