Tulay Özer (Çelik)
Tulay Özer (Çelik)
Erbaa Meslek Yüksekokulu
Verified email at gop.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
M AYDIN, T Çelik
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (34), 169-131, 2013
372013
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çok kültürlü bakış açısı geliştirmelerinde medya okuryazarlığı dersinin rolüne ilişkin bir çalışma
T Çelik
232011
Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma öz-yeterliklerinin incelenmesi, 17
Z Nartgün, M Uluman, Ç Akın, T Çelik, C Çevik, H Şanlı, A Gülözer
Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya, 1-3, 2008
202008
Mevcut yapı stoğunun deprem riski açısından durum tespiti için bir yöntem ve sonlu elemanlar yöntemi ile kıyaslanması
B Yıldızlar, G Gürsoy, E Damcı, N Öztorun, T Çelik
Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi …, 2002
132002
Deprem Risk Analizi: Bakırköy İlçesi Örneği
MK Keleşoğlu, NK Öztorun, SF Çinicioğlu, İ Bozbey, S Öztoprak, ...
Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, Deprem ve Planlaması …, 2003
122003
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal medya kullanım ve doyumlarının incelenmesi
M AYDIN, T ÇELİK
Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi 3 (2), 82-97, 2017
112017
Bakırköy Özelinde, Türkiye Genelinde Yapı Durum Tespiti İçin Bir Algoritma
E Damcı, B Yıldızlar, G Gürsoy, NK Öztorun, T Çelik
Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 26-30, 2003
112003
Alopesi areata ve akne vulgarisin ruhsal durum üzerine etkileri
T Çelik, A Akman, T Karaman, E Başaran, E Yılmaz
Turk J Dermatol 4, 4-8, 2010
82010
Mersin Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklara ilişkin bilgilerinin değerlendirilmesi
M YURDAKUL, T ÇELİK, H GÜNEYLİ, E TOKGÖZ
Sağlık ve Toplum 15 (1), 106-111, 2005
82005
Paydaşların gözünden sosyal medyanın yarar ve risklerine yönelik bir inceleme
T Çelik
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017
72017
Mevcut yapı stoğunun deprem riski açısından durum tespiti için Bakırköy ilçesi örneği ile önerilen yöntem
B Yıldızlar, MG Gürsoy, NK Öztorun, T Çelik
Deprem Sempozyumu, Kocaeli, 12-14, 2003
72003
Sosyal medyanın bireyler üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin bir örnek: Siber zorbalık
T Çelik, Y Tekin
International Journal of Social Science 36, 343-355, 2015
62015
Web sitelerinin erişilebilirlik değerlendirmesi: Ege Üniversitesi örneği
T Çelik
The Journal of Academic Social Science Studies 8 (28), 429-429, 2014
62014
EBE VE HEMŞİRELERİN İŞ YERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PSİKOLOJİK BEZDİRME DAVRANIŞLARI
M Yurdakul, S TÜRKLEŞ, D VEFİKULUÇAY-YILMAZ, T ÇELİK, M ŞAHİN, ...
Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 13 (3), 28-41, 2011
62011
Bankalarda Örgüt Kültürünün Belirlenmesinde Alternatif Bir Yöntem Olarak Metafor Analizi
T Çelik, GS Arı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 31, 2017
52017
The Fisheries Impact on the Benthic Ecosystem of Samsun Shelf Area in the Turkish Black Sea Coast
M Zengin, A Gümüş, S Süer, M Rüzgar, A Van, İ Özcan Akpınar, ...
FABA International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 25-27, 2014
52014
Mevcut Yapı Stoğunun Deprem Riski Açısından Durum Tespiti İçin Önerilen Yöntem ile Bakırköy İlçesi Verileri
G Gürsoy, B Yıldızlar, NK Öztorun, T Çelik
Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi MBGAK, 17-20, 2003
52003
Bakırköy İlçesi Yapı Stoğunun Deprem Riski Analizi
B Yıldızlar, G Gürsoy, E Damcı, N Öztorun, T Çelik
Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi …, 2002
52002
Teknoloji ve medya okuryazarı vatandaş yetiştirme sürecinde öğrencilerin sosyal medya algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi
T ÇELİK
Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi 2 (1), 40-57, 2019
42019
Ortaokul öğrencilerinin etkin yurttaşlık ve hukuk kuralları kavramlarına yönelik metaforik algılarının incelenmesi
M AYDIN, T ÇELİK
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (42), 29-43, 2017
42017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20