Tulay Özer (Çelik)
Tulay Özer (Çelik)
Erbaa Meslek Yüksekokulu
Verified email at gop.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
M AYDIN, T Çelik
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (34), 169-131, 2013
422013
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çok kültürlü bakış açısı geliştirmelerinde medya okuryazarlığı dersinin rolüne ilişkin bir çalışma
T Çelik
232011
Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma öz-yeterliklerinin incelenmesi, 17
Z Nartgün, M Uluman, Ç Akın, T Çelik, C Çevik, H Şanlı, A Gülözer
Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya, 1-3, 2008
192008
Mevcut yapı stoğunun deprem riski açısından durum tespiti için bir yöntem ve sonlu elemanlar yöntemi ile kıyaslanması
B Yıldızlar, G Gürsoy, E Damcı, N Öztorun, T Çelik
Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi …, 2002
142002
Deprem Risk Analizi: Bakırköy İlçesi Örneği
MK Keleşoğlu, NK Öztorun, SF Çinicioğlu, İ Bozbey, S Öztoprak, ...
Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, Deprem ve Planlaması …, 2003
132003
Bakırköy Özelinde, Türkiye Genelinde Yapı Durum Tespiti İçin Bir Algoritma
E Damcı, B Yıldızlar, G Gürsoy, NK Öztorun, T Çelik
Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 26-30, 2003
122003
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal medya kullanım ve doyumlarının incelenmesi
M AYDIN, T ÇELİK
Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi 3 (2), 82-97, 2017
112017
Sosyal medyanın bireyler üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin bir örnek: Siber zorbalık
T Çelik, Y Tekin
International Journal of Social Science 36, 343-355, 2015
102015
Web sitelerinin erişilebilirlik değerlendirmesi: Ege Üniversitesi örneği
T Çelik
The Journal of Academic Social Science Studies 8 (28), 429-429, 2014
82014
Alopesi areata ve akne vulgarisin ruhsal durum üzerine etkileri
T Çelik, A Akman, T Karaman, E Başaran, E Yılmaz
Turk J Dermatol 4, 4-8, 2010
82010
Mevcut yapı stoğunun deprem riski açısından durum tespiti için Bakırköy ilçesi örneği ile önerilen yöntem
B Yıldızlar, MG Gürsoy, NK Öztorun, T Çelik
Deprem Sempozyumu, Kocaeli, 12-14, 2003
82003
Paydaşların gözünden sosyal medyanın yarar ve risklerine yönelik bir inceleme
T Çelik
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017
72017
Mersin Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklara ilişkin bilgilerinin değerlendirilmesi
M YURDAKUL, T ÇELİK, H GÜNEYLİ, E TOKGÖZ
Sağlık ve Toplum 15 (1), 106-111, 2005
72005
Teknoloji ve medya okuryazarı vatandaş yetiştirme sürecinde öğrencilerin sosyal medya algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi
T ÇELİK
Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi 2 (1), 40-57, 2019
62019
EBE VE HEMŞİRELERİN İŞ YERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PSİKOLOJİK BEZDİRME DAVRANIŞLARI
M Yurdakul, S TÜRKLEŞ, D VEFİKULUÇAY-YILMAZ, T ÇELİK, M ŞAHİN, ...
Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 13 (3), 28-41, 2011
62011
Bakırköy İlçesi Yapı Stoğunun Deprem Riski Analizi
B Yıldızlar, G Gürsoy, E Damcı, N Öztorun, T Çelik
Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi …, 2002
62002
Ortaokul öğrencilerinin etkin yurttaşlık ve hukuk kuralları kavramlarına yönelik metaforik algılarının incelenmesi
M AYDIN, T ÇELİK
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (42), 29-43, 2017
52017
Bankalarda Örgüt Kültürünün Belirlenmesinde Alternatif Bir Yöntem Olarak Metafor Analizi
T Çelik, GS ARI
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 12 (1 …, 2017
52017
The Fisheries Impact on the Benthic Ecosystem of Samsun Shelf Area in the Turkish Black Sea Coast
M Zengin, A Gümüş, S Süer, M Rüzgar, A Van, İ Özcan Akpınar, ...
FABA International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 25-27, 2014
52014
Effect of Media Literacy on Prospective Social Studies Teachers' Multicultural Attitudes.
A Şahin, T Çelik, N Bilgen
International Online Journal of Educational Sciences 5 (3), 2013
52013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20