Follow
ozan kocabaş
ozan kocabaş
Other namesKocabaş, O., O. Kocabaş
İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi
Verified email at inonu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Kamuoyu Araştırmaları ve 16 Nisan Referandumu
N Güz, O Kocabaş, H Yanık
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 1-19, 2018
122018
Gatekeeping and Online Journalism
N Güz, H Yanık, O Kocabaş
Contextual Approaches in Communication, 343-353, 2015
42015
Çevrim İçi Şikâyetler Üzerine Nitel Bir Araştırma
O Yılmaz, N., Kılınç, Ö. & Kocabaş
Intermedia International E-journal 9 (17), 391-410, 2022
2*2022
Haberde Doğruluk ve Hakikat: Haber Doğruluk-Hakikat İlişkisinin Hermeneutik Tezahürleri Üzerine Bir Deneme
O Kocabaş
Akademisyen Kitabevi, 2021
22021
Y Gençlik ve Dijital Aktivizm Ankara Tuzluçayır Örneği
O Kocabaş, S Çetin
Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongresi, 2015
22015
Ergun Göze Hayatı Fikirleri ve Gazeteciliği
O Kocabaş
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
12016
Topyekûn Bir Çabanın Ürünü Olarak Barış Gazeteciliği
AU Saygın, O Kocabaş
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2015
12015
Haberin Değeri/Değersizliği ve Etik İkilemler: Malatya Yerel Basını Üzerine Nitel Bir Araştırma
O Kocabaş
Etkileşim, 388-425, 2023
2023
Gazetecilikte Malpraktis Olgusu ve Dijital Gazetecilik
O Kocabaş
Dijital Dönüşüm Sürecinde İletişim Çalışmaları, 139-165, 2023
2023
Muhalif Bir İletişim Biçimi Olarak Mizah: Siyasi Partilerin Mizah İçerikli Videoları Üzerine Pentadik Bir Analiz
O Kocabaş
Medyatik Mizahın Panoraması, 215-239, 2023
2023
Haberde Tabloidleşme
O Kocabaş, ÖF Yücel, Y Kurt
Haber Kuramları ve Haberin Dönüşümü, 333-352, 2023
2023
Yayılım Kuramları ve Haberin Yayılımı
O Kocabaş
Haber Kuramları ve Haberin Dönüşümü, 115-150, 2023
2023
Haber Kuramları ve Haberin Dönüşümü
E Şentürk Kara, O Kocabaş
2023
Gerçeğe Odaklanmanın Eleştirel ve Bütüncül Bir Yolu Olarak Haber Okuryazarlığı
O Kocabaş
Dijital Çağda Okuryazarlık, 73-92, 2023
2023
Hakikate “Tıklamak”: Hakikat-Sonrası Durum ve Okuryazarlık
O Kocabaş
Dijital Medya Okuryazarlığı, 35-81, 2022
2022
Hafiza Mekânı Olarak Roman: Yeşil Gece Romanında Tahakküm, Değişim ve Bellek
O Kocabaş
İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi İNİF E-DERGİ 5 (2 …, 2020
2020
İletişim Çalışmalarına Retoriksel Bir Perspektif: Dramatizasyon Kuramı ve Kenneth Burke
O Kocabaş
İletişim Araştırmalarında Farklı Bakış Açıları, 295-317, 2019
2019
1950-1960 Dönemi İktidar-Basın İlişkilerinde Bir Uğrak: Malatya Ahmet Emin Yalman Suikastının Ulus Gazetesindeki Temsili
O Kocabaş
I. ULUSLARARASI İLETİŞİM VE YÖNETİM BİLİMLERİ KONGRESİ 2, 880-892, 2019
2019
Tevfik Fikret’in Türk Modernleşmesindeki Yerine Dâir Bazı Tespitler
O Kocabaş
Harsiyât İlmî ve İçtimâî Araştırmalar Dergisi 1 (2), 16-29, 2017
2017
“İçi Dışı Bir” Gazeteci Ergun Göze: Gazete Fıkralarının Fihristi
O Kocabaş
Harsiyât İlmî ve İçtimâî Araştırmalar Dergisi 1 (1), 32-234, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20