Takip et
Ali Balkı
Ali Balkı
aku.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
TÜRKİYE’DE WAGNER KANUNU’NUN SINANMASI: 1960–2016 DÖNEMİ ANALİZİ
İC Demir, A BALKI
Vergi Raporu, 11-27, 2019
102019
ARDL ve NARDL Eşbütünleşme Analizleri: Adım Adım Eviews Uygulaması
S Göksu, A Balkı
https://www.researchgate.net/publication …, 2023
62023
The relationship between public expenditures and economic growth in the scope of economic classification: The case of Turkiye. Panoeconomicus
A Balkı, S Göksu
Panoeconomicus, 1-35, 2023
52023
Asimetrik Bilgi Bağlamında Ekonomi ve Fizik Bilimi İlişkisi
İ Sağbaş, A Balkı
Maliye Dergisi, 55-70, 2020
52020
KÖTÜ LİMONLAR TEORİSİ: KALİTE BELİRSİZLİĞİ VE PİYASA MEKANİZMASI
GA AKERLOF
42020
Sağlık Sektörü Regülasyonlarının Kamu veya Özel Hastane Tercihleri Üzerine Etkisi: Türkiye Çalışması
İ Sağbaş, A Balkı
Vergi Dünyası, 20-29, 2018
42018
Asimetrik Bilginin Neden Olduğu Maliyetin Tahmini: Türkiye Otomobil Sigorta Sektörü Örneği
A Balkı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021
32021
Tüketicilerin Perspektifinden Katma Değer Vergisi İndirimleri: Ampirik Bulgular
İC Demir, A BALKI
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (2 …, 0
3
Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Cumhuriyeti Tarihinden Ampirik Kanıtlar
A Balkı, S Göksu
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 25 (100. Yılında …, 2023
22023
Küresel Krize Heterodoks Bir Yaklaşım: Avusturya Okulu
A Çalışkan, A Balkı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (4), 1154-1170, 2019
22019
Is the Excise Tax Perceived as an Externality Tax? An Empirical Study on Turkey
İC DEMİR, A BALKI
Ege Academic Review 23 (2), 331-340, 2023
12023
OTOMOBİL SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ REGÜLASYONLARIN SEKTÖRE ETKİSİ
A Balkı, S Göksu
Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi 4 (1), 25-38, 2022
12022
ÜLKE RİSK PRİMİ İLE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER ARASINDAKİ İLİŞKİ
S GÖKSU, A BALKI
Dumlupınar Üniversitesi İİBF Dergisi, 9-18, 2022
12022
Sayıştayların Denetlenmesi: Ülke Uygulamaları ve Türkiye
İ CİĞERCİ, A BALKI
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 7 (1), 235-252, 2020
12020
Avusturya okulu yaklaşımıyla 2008 ekonomik krizinin analizi
A Balkı
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
12012
Katılım Bankacılığı ve Geleneksel Bankacılık ile Ekonomik Büyüme İlişkisinin Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye Örneği
A BALKI
Kocatepe İslami İlimler Dergisi 6 (Özel Sayı), 141-160, 0
1*
Tax Perception of Owners of Immovable Property Income: The Case of Burdur Province
S Aydoğan, A Balkı, E Çelik
37th International Public Finance Conference 37 (1), 161-164, 2023
2023
KURUMLAR VERGİSİNİN İŞSİZLİK ORANINA ETKİSİ: GENİŞLETİLMİŞ ARDL YÖNTEMİNDEN KANITLAR
A Balkı
Dumlupınar Üniversitesi İİBF Dergisi, 31-41, 2023
2023
İŞSİZLİK ORANI İLE SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK TESTLERİNDEN KANITLAR
A Balkı
Kapanaltı Dergisi, 142-154, 2023
2023
TAX BURDEN-ECONOMIC GROWTH RELATIONSHIP IN TERMS OF THE SIZE OF THE PUBLIC ECONOMY: 1965-2021 PERIOD ANALYSIS
A Balkı
2. INTERNATIONAL BOĞAZİÇİ SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS, 232-237, 2023
2023
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20