Takip et
Ali Balkı
Ali Balkı
aku.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
TÜRKİYE’DE WAGNER KANUNU’NUN SINANMASI: 1960–2016 DÖNEMİ ANALİZİ
İC Demir, A BALKI
Vergi Raporu, 11-27, 2019
102019
Asimetrik Bilgi Bağlamında Ekonomi ve Fizik Bilimi İlişkisi
İ Sağbaş, A Balkı
Maliye Dergisi, 55-70, 2020
32020
Asimetrik Bilginin Neden Olduğu Maliyetin Tahmini: Türkiye Otomobil Sigorta Sektörü Örneği
A Balkı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021
22021
KÖTÜ LİMONLAR TEORİSİ: KALİTE BELİRSİZLİĞİ VE PİYASA MEKANİZMASI
GA AKERLOF
22020
Küresel krize heterodoks bir yaklaşım: Avusturya okulu
A ÇALIŞKAN, A BALKI
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (4), 1154-1170, 2019
22019
Sağlık Sektörü Regülasyonlarının Kamu veya Özel Hastane Tercihleri Üzerine Etkisi: Türkiye Çalışması
İ Sağbaş, A Balkı
Vergi Dünyası, 20-29, 2018
22018
The Relationship Between Public Expenditures and Economic Growth in the Scope of Economic Classification: The Case of Turkiye
A Balkı, S Göksu
Panoeconomicus, 2023
12023
OTOMOBİL SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ REGÜLASYONLARIN SEKTÖRE ETKİSİ
A BALKI, S GÖKSU
Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi 4 (6), 25-38, 2022
12022
ÜLKE RİSK PRİMİ İLE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER ARASINDAKİ İLİŞKİ
S GÖKSU, A BALKI
Dumlupınar Üniversitesi İİBF Dergisi, 9-18, 2022
12022
Sayıştayların Denetlenmesi: Ülke Uygulamaları ve Türkiye
İ CİĞERCİ, A BALKI
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 7 (1), 235-252, 2020
12020
Avusturya Okulu Yaklaşımıyla 2008 Ekonomik Krizinin Analizi
A Balkı
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
12012
Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Cumhuriyeti Tarihinden Ampirik Kanıtlar
A BALKI, S GÖKSU
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 25 (100. Yılında …, 2023
2023
KURUMLAR VERGİSİNİN İŞSİZLİK ORANINA ETKİSİ: GENİŞLETİLMİŞ ARDL YÖNTEMİNDEN KANITLAR
A BALKI
Dumlupınar Üniversitesi İİBF Dergisi, 31-41, 2023
2023
İŞSİZLİK ORANI İLE SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK TESTLERİNDEN KANITLAR
A BALKI
Kapanaltı Dergisi, 142-154, 2023
2023
TAX BURDEN-ECONOMIC GROWTH RELATIONSHIP IN TERMS OF THE SIZE OF THE PUBLIC ECONOMY: 1965-2021 PERIOD ANALYSIS
A Balkı
2. INTERNATIONAL BOĞAZİÇİ SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS, 232-237, 2023
2023
TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK, ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ARDL YÖNTEMİNDEN KANITLAR
A Balkı
2023
ARDL ve NARDL Eşbütünleşme Analizleri: Adım Adım Eviews Uygulaması
S Göksu, A Balkı
https://www.researchgate.net/publication …, 2023
2023
Vergi Gelirleri ile Tasarruflar Arasındaki İlişkinin Analizi: Türkiye Ekonomisinden Ampirik Bulgular
A Balkı
İKTISADI VE İDARI BILIMLERDE Uluslararası Teori, Araştırma ve Derlemeler 2 …, 2023
2023
Unemployment, Inflation, and Economic Growth Nexus in Türkiye: Evıdence from the ARDL Method
A Balkı
2. BİLSEL INTERNATIONAL WORLD SCIENTIFIC AND RESEARCH CONGRESS, 187-194, 2023
2023
IS WAGNER'S LAW VALID IN THE RELATIONSHIP BETWEEN DEFENSE EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH?
A Balkı
4TH INTERNATIONAL AZERBAIJAN CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES …, 2023
2023
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20