Follow
ADVİYE DAMLA ÜNLÜ
ADVİYE DAMLA ÜNLÜ
Avrupa Birliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Feminist foreign policy approaches of the european union member states: an index proposal
AD Ünlü
Sosyal Çalışma Dergisi 4 (2), 91-100, 2020
32020
Uluslararası Ilişkilerde Kadınların Barış Hareketi: Barış ve Özgürlük için Uluslararası Kadın Birliği
AD Ünlü
İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, 107-128, 2020
22020
Impact of Peace on Gender Equality: The Case of European Union Member States
AD Ünlü
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 91-108, 2022
12022
Global Governance vs. Regional Governance in Social Policy: The Social Policy of the EU
AD Ünlü
Technology Adoption and Social Issues: Concepts, Methodologies, Tools, and …, 2018
12018
Dijitalleşen Dünyada Birey, Toplum, Siyaset Kongresi Bildiri Kitabı
Ş Altınkaya, E Özer Çizer, S Dönmez, A Tuncay Çelikel, B Filiz, ...
Işık Üniversitesi Yayınları, 2022
2022
Dijital çalışma platformlarının toplumsal cinsiyet eşitliğine etkisi
B Oktay Yılmaz, AD Ünlü
Işık Üniversitesi Yayınları, 2022
2022
Digital Transformation, the Future of Work and Women: The Case of the European Union
BO YILMAZ, AD ÜNLÜ
Journal of Social Policy Conferences, 2022
2022
European Union and the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons
AD ÜNLÜ
Akademik İncelemeler Dergisi 16 (1), 229-245, 2021
2021
Avrupa Birliği Üye Devletlerinin Feminist Dış Politika Yaklaşımları: Bir Endeks Önerisi
AD Ünlü
2020
Avrupa Bütünleşmesi̇ Teori̇leri̇nde Egemenli̇k Prensi̇bi̇ni̇n Yeni̇den Üreti̇mi̇
AD ÜNLÜ
Asos Journal, 2018
2018
AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİNİN TEORİZASYONU: ORTA VE DOĞU AVRUPA ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
AD ÜNLÜ
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (1), 26-37, 2017
2017
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDE BARIŞ DÜŞÜNCESİ VE BARIŞ HAREKETLERİ: İKİNCİ ENTERNASYONAL VE PARLAMENTOLARARASI BİRLİK
AD ÜNLÜ, DRBS GÜLBOY
Avrupa Birliği'nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikalarına Yönelik Güncel Tartışmalar
AD Ünlü
Filiz Kitabevi, 0
Avrupa Birliği Genişleme Politikasinin Teorizasyonu: Orta Ve Doğu Avrupa Ülkeleri Genişlemesi Örneği
AD ÜNLÜ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEMPOZYUMU 2015 BİLDİRİ KİTABI, 52, 0
Genişleme politikası bağlamında Avrupa Birliği-Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ilişkilerinin kuramsal boyutu
AD Ünlü
Avrupa Birliği Enstitüsü, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15