Follow
ADEM ANBAR
ADEM ANBAR
Bursa Uludag University
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Bank specific and macroeconomic determinants of commercial bank profitability: Empirical evidence from Turkey
A Anbar, D Alper
Business and Economics Research Journal 2 (2), 139-152, 2011
9182011
An empirical investigation for determining of the relation between personal financial risk tolerance and demographic characteristic
A Anbar, M Eker
Ege Akademik Bakış Dergisi 10 (2), 503-522, 2010
1462010
Bireysel yatirimcilarin finansal risk algilamalarini etkileyen demografik ve sosyoekonomik faktörler
A Anbar, M Eker
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 5 (9), 129-150, 2009
1222009
E-Ticarette Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
A Anbar
Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty …, 2001
71*2001
Osmanli imparatorluğu’nun avrupa’yla finansal entegrasyonu: 1800-1914
A Anbar
Maliye ve Finans Yazıları 1 (84), 17-37, 2009
612009
Sermaye piyasası ve yatırım analizi
A Anbar, L Karabıyık
Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2018
59*2018
Kredi temerrüt swapları ve kredi temerrüt swaplarının fiyatlandırılması
L Karabıyık, A Anbar
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2006
522006
Work related factors that affect burnout among accounting and finance academicians
E Melek, A ANBAR
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 10 (4), 110-137, 2008
372008
Bankaların Türev Ürün Kullanım Yoğunluğunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
A Anbar, D Alper
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 77-94, 2011
342011
Küresel Isınmanın Dünya Ekonomisine ve Türkiye Ekonomisine Etkileri
D Alper, A Anbar
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
342007
The relationship between demographic characteristics and burnout among academicians in Turkey
M Eker, A Anbar, L Karabıyık
Akademik Araştırmalar Dergisi 34 (1), 14-35, 2007
322007
İklim Değişikliğinin Finansal Hizmet Sektörüne Etkileri
D Alper, A Anbar
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 7 (23), 223-253, 2008
312008
Determining The Factors That Affect Burnout Among Academicians
L KARABIYIK, M EKER, A ANBAR
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 63 (02), 91-115, 2008
31*2008
An examination of relationship between burnout and job satisfaction among Turkish accounting and finance academicians
A Anbar, M Eker
European Journal of Economic and Political Studies (EJEPS) 1 (1), 46-67, 2008
312008
Küresel ekonomik krizin doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkisi
L Karabıyık, A Anbar
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 44-57, 2010
252010
Osmanlı İmparatorluğu’nun İç Borçlanmada Kullandığı Yöntem ve Araçlar
D Alper, A Anbar
Maliye ve Finans Yazıları 1 (87), 27-49, 2010
252010
Job Satisfaction of Academicians in Turkey and The Factors Affecting Job Satisfaction
M Eker, A Anbar, L Karabıyık
Is, Guc: The Journal of Industrial Relations & Human Resources 9 (4), 66-90, 2007
242007
Modern İşletmecilik
A Ceylan, A Anbar
Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2014
222014
Credit risk management in the Turkish banking sector: a survey study
A Anbar
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 5 (17), 10-24, 2006
202006
Yatırım Projeleri Analizi
A Anbar, D Alper
Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2018
19*2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20