Follow
Ümit Yılmaz
Title
Cited by
Cited by
Year
Lojistik 4.0 Kavramına Genel Bir Bakış: Geçmişten Bugüne Gelişim ve Değişimi
Ü YILMAZ, B DUMAN
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (1 …, 2019
252019
Derin öğrenme mimarisi kullanarak bist30 indeksinin tahmini
Ş SAKARYA, Ü YILMAZ
European Journal of Educational and Social Sciences 4 (2), 106-121, 2019
112019
İNSANİ YARDIM LOJİSTİĞİ FAALİYETLERİNDE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ KULLANIM ALANLARI
Ü Yılmaz
Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, 43-54, 2019
10*2019
Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Lojistik Faaliyetleri Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi
Ü YILMAZ, B DUMAN
Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 2 (3), 1-7, 2019
72019
Altı sigma ve yapay sinir ağlarının tekstil sektöründe karşılaştırmalı bir uygulaması
Ü Yılmaz
PQDT-Global, 2010
62010
Nesnelerin İnterneti Teknolojisinin Lojistik Faaliyetlerindeki Uygulama Alanları ve Verimliliğe Etkileri
Ü YILMAZ, Ö Kuvat
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 746-754, 2021
52021
Examining entrepreneurship, professionalism and leadership aspirations in career planning of students that have taken entrepreneurship course: the case of Bigadiç Vocational …
Ü Yılmaz, M Saçkes
Proceedings & Abstract Book, 25-27, 2019
22019
Investigating the Effect of Feature Selection Methods on the Success of Overall Equipment Effectiveness Prediction
Ü YILMAZ, Ö Kuvat
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 28 (2), 437-452, 2023
12023
COVID-19 süresince insanların sosyal ağlar üzerinde dışa vurdukları duygusal tepkilerin doğal dil işleme yöntemleriyle tespit edilmesi: Ekşi Sözlük örneği
A YILMAZ, AY Orbak, Ü YILMAZ, E Özçekiç
Acta Infologica 5 (2), 319-331, 2021
12021
Üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılık düzeylerinin incelenmesi
MO ERDOĞAN, Ü YILMAZ, E ÖZÇEKİÇ
5th Eurasian Conference on Language and Social Sciences Letoonia Golf Resort …, 2019
12019
Prediction of Turkish mutual funds’ net asset value using the fund portfolio distribution
Ü Yılmaz, ÂY Orbak
Neural Computing and Applications, 1-18, 2023
2023
Yatırım Fonu Kapanış Fiyatının (Net Aktif Değerinin) ve Performansının Fon Portföy Dağılımından Faydalanılarak Tahmin Edilmesi
Ü Yılmaz
PQDT-Global, 2022
2022
A FUZZY LOGIC MODEL PURPOSING EVALUATION OF TRANSPORTATION MANAGEMENT
Ü YILMAZ, E ÖZÇEKİÇ
Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 3 (6), 192-200, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13