Takip et
TEMEL TOPAL
TEMEL TOPAL
giresun.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de ilköğretime sınıf öğretmeni yetiştirmede nitelik arayışları
R Aydın, H Şahin, T Topal
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2008
1362008
İlköğretim sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışlarının karşılaştırılması ve öğrenci başarısı ile ilişkisi
T Topal
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü …, 2007
482007
İlköğretim birinci kademe öğrenme-öğretme sürecinde öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkin kullanabilme düzeylerinin belirlenmesi
T Topal
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 1999
161999
AİLE KATILIM SÜRECİNİN İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK BAŞARISINA YANSIMALARI* Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ
HH Aksu, T Topal
Milli Eğitim Dergisi 42 (196), 232-245, 2012
102012
Investigation of Life Satisfaction of University Students According to Various Variables.
M Gökalp, T Topal
Online Submission 2, 191-204, 2019
92019
Eğitim biliminin temel kavramları
T Topal
Pegem Atıf İndeksi, 01-21, 2016
82016
Discipline problems faced by science teachers in classroom management and solutions for these problems
T Topal, M Uzoglu
European journal of education studies 7 (9), 2020
62020
Investigating the measurement structure of the Turkish version of the Dysfunctional Attitudes Scale-9
C Kaya, F Chan, D Brickham, M Allen, E Sarı, M Şanal, T Topal
Current Psychology 40, 3198-3205, 2021
52021
Öğretmen adaylarının bakış açısından sınıf öğretmenlerinin öğretim sürecinde gösterdikleri dönüt ve düzeltme davranışları
T Topal
OPUS International Journal of Society Researches 16 (Eğitim ve Toplum Özel …, 2020
52020
Sınıf öğretmenliği lisans programının içerik yönünden öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi [Assessment of elementary-school teaching graduate curriculum in …
T Topal, HH Aksu, M Karadeniz
International Congress on Curriculum and Instruction, Anadolu University …, 2011
52011
Prospective Teachers’ Self-Efficacy Perceptions of Teaching as A Profession
M Aşcı, T Topal
International Technology and Education Journal 3 (2), 1-8, 2019
42019
The inclusion of social issues in the curricula adopted at the elementary education level in Turkey
F Ozen, T Topal
European Journal of Educational Research 8 (1), 361-375, 2019
42019
Investigation of High School Students' Internet Addiction Levels Using Various Variables: The Case of Giresun Province.
T Topal
Educational Research and Reviews 16 (1), 1-8, 2021
32021
Turkiye’de ilkogretime sinif ogretmeni yetistirmede nitelik arayislari [Searching for quality in the training of primary school teachers in Turkey]
R Aydin, H Sahin, T Topal
Turkiye Sosyal Arastirmalar Dergisi [Turkish Journal of Social Research] 12 …, 2008
32008
Türkiye’de 2050 Yılına Yönelik Öğretmen Yetiştirme Programlarına İlişkin Senaryolar
M Aşçı, T Topal, R Yıldırım
OPUS International Journal of Society Researches 18 (Eğitim Bilimleri Özel …, 2021
22021
Coğrafya Lisans Programları Üzerine Bir Değerlendirme Giresun Üniversitesi Örneği
M Cin, N Bayram, T Topal
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 3 (4), 55, 2011
22011
Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecinde karşılaştıkları sorunlar
T Topal, M Uzoğlu
Turkish Studies 15, 6, 2020
12020
Etüt Merkezlerinin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik, Fen Bilgisi, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Başarısına Etkisi
T Topal, HH Aksu, Ö Güneş
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30-41, 2017
12017
Examination of Online Teaching Effectiveness in Terms of Various Variables
T Topal, R Yıldırım, M Aşçı
International Technology and Education Journal 6 (1), 43-50, 2022
2022
DARÜLMUALLİMİN NİZAMNAMESİ’NİN GÜNÜMÜZ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİNE YANSIMALARI
T Topal
International Journal of Pedagogical Research 1 (1), 48-53, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20