Follow
Hasan Memiş
Hasan Memiş
Inonu University Faculty of Pharmacy
Verified email at inonu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Is sitagliptin effective for the treatment of COVID-19?
H Memiş, A Çakır, M Durmuş, GÖK Selim, ÖF Bahçeciȯğlu
European Journal of Hospital Pharmacy 29 (6), e6-e6, 2022
52022
Is routine monitoring of gastric residual volume measurement necessary?
A Çakır, H Memiş
Clinical Science of Nutrition 6 (1), 54-55, 2024
2024
Therapeutic drug monitoring of vancomycin in the case of augmented renal clearance: a case report of a paediatric patient
H Memiş, A Çakır, A Ülgey
European Journal of Hospital Pharmacy, 2024
2024
Evaluation of the Appropriateness of Antimicrobial Drug Dosages in Intensive Care Unit Patients
H Memiş, A Çakır, N Özdemir, ZÜ Gün
Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy 44 (1), 38-45, 2024
2024
Evaluation of Nutritional Needs of Intensive Care Unit Patients by Clinical Pharmacists
A Çakır, H Memiş, ZÜ Gün
Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy 44 (1), 29-37, 2024
2024
Evaluation of drug-related problems of intensive care unit patients by clinical pharmacists: a retrospective longitudinal study
A Çakır, H Memiş, ZÜ Gün, M Bıçakcıoğlu
Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 2023
2023
Yetişkinlerde İlaç-İlaç Etkileşimlerinin Yönetimi
H Memiş, A Çakır
Tıp ve Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Bakış II, 125, 2023
2023
Determination of Potential Drug-Drug Interactions in General Pediatric Ward Patients: A Cross-Sectional Study
H Memiş, A Çakır, N Özdemir, ZÜ Gün
Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University 47 (2), 20-20, 2023
2023
A clinical pharmacist's intervention on interaction between meropenem and valproic acid in paediatric inpatient clinic: A case report
A Çakır, H Memiş, N Özdemir, ZÜ Gün
İstanbul Journal of Pharmacy 53 (1), 92-94, 2023
2023
Role of GLP-1 Receptor agonists in COPD Exacerbation
A Çakır, H Memiş
2023
The Role of Ketogenic Diet in Drug-Resistant Seizure Therapy in Adults
H Memiş, A Çakır
Entakapon’un Farmasötik Dozaj Formundan UV Spektrofotometrik Tayini
H Memiş, M Gümüştaş, B Uslu, S Özkan
Valgansiklovir’in UV Spektrofotometrik Yöntemle Analizi ve Validasyonu
H Konuralp, H Memiş, M Gümüştaş, B Uslu, S Özkan
Siklosporin Kaynaklı Gingival Hiperplazi: Bir Olgu Raporu
A Çakır, H Memiş, N Özdemir, Z Gün, E Kaya
Böbrek Fonksiyonu Bozukluğu Olan Yatan Hastalarda Kullanılan İlaçların Doz Uygunluğunun Değerlendirilmesi
H Memiş, A Çakır, S Güzel, N Özdemir, Z Gün
Anesteziyoloji ve reanimasyon yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda ilaç ilişkili sorunların değerlendirilmesi
A Çakır, H Memiş, N Özdemir, Z Gün
Tip 2 Diyabet ve Kalp Yetmezliği Olan Hastada İlaç Yönetimi: Bir Olgu Raporu
H Memiş, S Güzel, A Çakır, N Özdemir, Z Gün, B Evren
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17