Muhammet Yeşilyurt
Muhammet Yeşilyurt
Atatürk Üniversitesi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Yahudilikte ve hıristiyanlıkta kardeşlik anlayışı
M Yeşilyurt
Atatürk Üniversitesi, 2012
32012
İbrahimî Dinler Olgusu
M Yeşilyurt
Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
22016
Hıristiyanlığın “Imago Dei” Öğretisinin Transhümanizmle Uzlaştırılmasının İmkânı.
M YEŞİLYURT
Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches 9 (5), 2020
12020
HIRİSTİYAN TRANSHÜMANİZMİ: HIRİSTİYANLIĞIN TEKNO-ESKATOLOJİK YENİ YORUMU
M YEŞİLYURT
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 21 (2), 821-851, 2021
2021
" İBRAHİMÎ DİNLER" KAVRAMSALLAŞTIRMASININ TARİHİ.
M YEŞİLYURT
Bilimname 37 (1), 2019
2019
“İbrahimî Dinler” Kavramsallaştırmasının Tarihi
M YEŞİLYURT
Bilimname 2019 (37), 191-241, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6