Muhammet Yeşilyurt
Muhammet Yeşilyurt
Atatürk Üniversitesi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
İbrahimî Dinler Olgusu
M Yeşilyurt
Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
22016
Yahudilikte ve hıristiyanlıkta kardeşlik anlayışı
M Yeşilyurt
Atatürk Üniversitesi, 2012
12012
Hıristiyanlığın “Imago Dei” Öğretisinin Transhümanizmle Uzlaştırılmasının İmkânı
M YEŞİLYURT
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (5), 3624-3650, 2020
2020
" İBRAHİMÎ DİNLER" KAVRAMSALLAŞTIRMASININ TARİHİ.
M YEŞİLYURT
Bilimname 37 (1), 2019
2019
“İbrahimî Dinler” Kavramsallaştırmasının Tarihi
M YEŞİLYURT
Bilimname 2019 (37), 191-241, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5