Follow
Asiye Ata
Asiye Ata
Verified email at atauni.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Alternatif bir eğitim-öğretim ortami olarak video paylaşim siteleri: Üniversitelerdeki youtube uygulamalari
A ATA, A ATİK
Social sciences 11 (4), 312-325, 2016
452016
ALTERNATİF DİJİTAL EĞİTİM PLATFORMU OLARAK KİTLESEL ÇEVRİMİÇİ AÇIK DERS (MOOC) UYGULAMALARI
A ATİK, A ATA
Social Sciences 13 (4), 144-154, 2018
122018
Eğitsel bir araç ve ortam olarak videonun tarihsel gelişimi
A Ata, A Atik
Atatürk İletişim Dergisi 13, 27-52, 2017
92017
Etkili video ders çekim ve tasarım sürecinin incelenmesi: Bir model önerisi
A Ata
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
72017
Türk sinemasında açık toplum ve kapalı toplum eleştirisi
A Ata
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
62010
2000-2019 Yılları Arasında Uzaktan Eğitimde Video Kullanımı Üzerine Yapılan Makalelerin İncelenmesi1
A Ata, M Arslan
OPUS International Journal of Society Researches 18 (40), 2480-2499, 2021
42021
Yeni Medya İletişim Süreçleri Bağlamında İnsan Hakları.
T IŞIK, A ATA
Igdir University Journal of Social Sciences, 2021
32021
Video-sharing websites as an alternative educational environment: YouTube practices in universities
A Ata, A Atik
E-Journal of New World Sciences Academy 11 (4), 312-325, 2016
32016
ÜNİVERSİTE TANITIM FİLMLERİNDE DİKKAT ÇEKME UNSURU OLARAK HAREKETLİLİĞİN ÇEKİM VE KURGU AÇISINDAN İNCELENMESİ
A ATA, A ATİK, G KARAMAN
Kesit Akademi Dergisi, 101-115, 2019
22019
EĞİTSEL BİR ARAÇ VE ORTAM OLARAK VİDEONUN TARİHSEL GELİŞİMİ
ATA Asiye
Atatürk İletişim Dergisi, 27-52, 2017
12017
Osmanlıca Spor Sürelilerinin Tespiti, Arşiv Araştırması ve Dijitalizasyonu
Ö Alanka, Ü Çimen, F Değirmenci, A Ata
2022
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Çalışan Eğitimleri
P BAYKAN
Akademisyen Kitabevi, 2022
2022
Reklam Filmi Yapımlarında Sanal Stüdyo Uygulamaları: Banka Reklamları Örneği
ATA Asiye, T TEKİN, A Abdulkadir
Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi 3 (1), 116-137, 2021
2021
Kamuoyunu Bilgilendirmede Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kamu Duyuru Spotları
ATA Asiye
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 25 (2), 733-750, 2021
2021
DİJİTAL OKURYAZARLIĞIN TANITIMINDA VİDEO TASARIMI
A ATA, MA ARSLAN, G ÖMEROĞLU, H AKÇAY, L AKÇAY
SOSYAL, SAĞLIK VE FEN BİLİMLERİ ALANLARINDA AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM …, 2021
2021
DİJİTAL SOSYOLOJİ ÇALIŞMALARI
A Zinderen
2021
USE OF DIGITAL MATERIALS IN EDUCATION
A ATA
New Communication Approaches in the Digitalized World, 217, 2020
2020
MOOC VİDEOLARININ TERCİH EDİLMESİNİ ETKİLEYEN UNSURLARIN VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİYLE İNCELENMESİ
G KARAMAN, ATA Asiye
The Journal of Social Sciences 34 (34), 415-427, 2020
2020
Etkili Bir Eğitim Öğretim Ortamı Olarak Video Ders
A Ata
Atatürk Üniversitesi Yayınevi, 2020
2020
Etkili video ders çekim ve tasarım sürecinin incelenmesi: Bir model önerisi / An examination of recording and designing process of effective video lesson: A model proposal
A Ata
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20