Follow
Vahide Aslıhan Durak
Vahide Aslıhan Durak
Bursa Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Acil serviste gerçekleştirilen konsültasyon sürecinin incelenmesi
SS Dönmez, VA Durak, G Torun, Ö Köksal, Ş Aydın
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 43 (1), 23-28, 2017
222017
The value of bedside ocular ultrasound assessment of optic nerve sheath diameter in the detection of increased intracranial pressure in patients presenting to the emergency …
Y Canakci, Ö Köksal, VA Durak
Nigerian journal of clinical practice 21 (6), 778-782, 2018
172018
Acil servise karın ağrısı şikayeti ile başvuran 45-64 yaş ile 65 yaş ve üzeri hastaların karşılaştırılması ve tanılarının fizyolojik değişikliklerle ilişkisinin değerlendirilmesi
DK Mert, VA DURAK, F ÖZDEMİR, E ARMAĞAN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 43 (1), 7-12, 2017
82017
Analysis of appropriate tetanus prophylaxis in an Emergency Department
G Şimşek, E Armağan, Ö Köksal, Y Heper, S Eraybar Pozam, VA Durak
72013
The comparison of PECARN, CATCH, AND CHALICE criteria in children under the age of 18 years with minor head trauma in emergency department
G Gizli, VA Durak, O Koksal
Hong Kong Journal of Emergency Medicine 29 (1), 31-37, 2022
62022
The predictive value of triage early Warning Score (TEWS) on mortality of trauma patients presenting to the Emergency Department
G Torun, VA Durak
Annali Italiani di Chirurgia 90 (2), 152-156, 2019
62019
Acil servis çalışanlarının delici kesici aletler ile yaralanmaları ve önleme yöntemlerinin incelenmesi
SB Güney, Ö KÖKSAL, VA DURAK
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 43 (1), 1-5, 2017
62017
Discharge of emergency patients to the clinical wards or intensive care units: An assessment of complications and possible shortcomings
VA Durak, E Armagan, F Ozdemir, N Kahriman
Injury 46, S53-S55, 2015
52015
Diagnostic accuracy of Fresno-Quebec rules and risk factors for an associated fracture in patients presenting to the emergency department with anterior shoulder dislocation: a …
VA Durak, T Atıcı
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery 27 (1), 115, 2021
42021
Evaluation of prognostic value of MEDS, MEWS, and CURB-65 criteria and sepsis I and sepsis III criteria in patients with community-acquired infection in emergency department
M Beğenen, VA Durak, H Akalın, E Armağan
Hong Kong Journal of Emergency Medicine 27 (5), 277-285, 2020
42020
Acil servise başvuran hasta özelliklerine göre uygun acil servis tasarımının belirlenmesi
PÇ SERT, VA DURAK, F ÖZDEMİR, E ARMAĞAN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 43 (1), 17-21, 2017
42017
Analysis of the process of consultations in the emergency department
SS Donmez, VA Durak, G Torun, O Koksal, S Aydin
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 43 (1), 23-8, 2017
32017
Fatal blunt trauma of the larynx in a child
D Durak, R Fedakar, B Eren, E Saka, VA Durak
Journal of forensic sciences 50 (5), JFS2005089-2, 2005
32005
Minör kafa travmalı pediatrik olgularda ubiquitin c-terminal hidrolaz kan düzeylerinin tanısal etkinliğinin araştırılması
Z Uzun, VA Durak, Hİ Çıkrıklar, M Dirican, C Bozyiğit, H Mutlu, E Armagan
Anatolian Journal of Emergency Medicine 4 (1), 12-16, 2021
22021
COVID-19 Pandemic and anxiety related factors in patients treated in the emergency department
VA Durak, Ş Gunay, D Sigirli, B Akova, E Armagan
Signa Vitae 16 (2), 167-174, 2020
22020
Acil servise travma nedeniyle başvuran hastalarda mortaliteye etki eden faktörlerin değerlendirilmesi
A Çifçi, VA DURAK, Ş Aslan
Anatolian Journal of Emergency Medicine 3 (3), 76-80, 2020
22020
Kimura's disease: a rare disease with cervical lymphadenopathy.
VA Durak
JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association 70 (9), 1640-1641, 2020
22020
Yeni Kuşak Oral Antikoagülanlara Bağlı Kanamalarda Acil Servis Yönetimi
O KOKSAL, VA DURAK
Anatolian Journal of Emergency Medicine 3 (2), 62-65, 2020
22020
Acil servise travma dışı nedenlerle başvuran ve konsültasyon istenen 65 yaş üstü ve altı hastaların epidemiyolojik incelenmesi
Y Koçak, VA Durak, Hİ Çıkrıklar
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 44 (3), 179-183, 2018
22018
Determination of the appropriate emergency department design according to patient characteristics
PC Sert, VA Durak, F Ozdemir, E Armagan
Journal of Uludag University Medical Faculty 43 (1), 17-21, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20