Follow
Osman Güldemir
Osman Güldemir
Other namesOsman Guldemir, O Guldemir, O Güldemir
Verified email at anadolu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Orta Asya’dan Cumhuriyet Dönemine Türk Mutfağındaki Yemeklerin Değişimi: Yazılı Kaynaklar Üzerinden Bir Değerlendirme
O Güldemir
VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 346-358, 2014
572014
Nevşehir Mutfak Kültürü ve Yemekleri
O Güldemir, N Işık
1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, 6. Cilt, s. 151-176., 2011
522011
Türk Mutfağı’nda Kahvaltıda Tüketilen Çorbalar ve İllere Göre Dağılımı
O Güldemir, G Haklı, N Işık
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 56-66, 2018
322018
Ilgın Mutfak Kültürü ve Yemekleri
N Işık, A Kılıçarslan, O Güldemir, DÖ Derin, N Barı
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 86-94, 2017
202017
Bölgelere Göre Türk Mutfak Kültürü
O Güldemir
Türk Mutfak Kültürü, 106-139, 2016
16*2016
Üniversite Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Faaliyetlerinin Sosyoekonomik Boyutu Üzerine Bir İnceleme
S Ersoy, O Güldemir
17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2008
16*2008
Bir Osmanlı Yemek Yazması Kitabüt Tabbahin (Muhammed Kâmil)
O Güldemir
Oğlak Yayıncılık, ISBN: 978-975-329-896-4, 2015
15*2015
Tatlara Tat Katan Kabuk: Tarçın ve Osmanlı Mutfağındaki Yeri
O Güldemir, N Işık
Türk Mutfak Kültürü Sempozyumu (Osmanlı Mutfak Kültürü), Bilecik Şeyh …, 2012
132012
Osmanlı Dönemi Türk Mutfak Kültürü
O Güldemir, V Başaran
Türk Mutfak Kültürü, 50-85, 2016
11*2016
Karaman Mutfak Kültürü ve Yemekleri
FP Aslan, O Güldemir, N Işık
Karaman Sempozyumu, 2019
10*2019
Factors affecting the success of internationally awarded Turkish chefs
S Eren, O Güldemir
Journal of Human Sciences 14 (3), 2409-2416, 2017
102017
Türk Mutfağında Geleneksel Etli Meyve Yemekleri
O GÜLDEMİR, N Halıcı
Geleneksel Gıdalar Sempozyumu (27-29 Mayıs 2009, Van), 565-569, 2009
102009
Gastronomiye çok disiplinli bakış: Lisansüstü tezlerine yönelik bir değerlendirme
D Acar, O Güldemir, EO Aksöz
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 535-558, 2020
92020
Mutfak Uygulamaları İşletme ve Eğitim Rehberi
S Önçel, O Güldemir, Ö Yayla
Ankara: Detay Yayıncılık, ISBN: 978-605-254-076-3, 2018
8*2018
Geographical Exploration of Vegan Dishes From Turkish Cuisine
S Önçel, O Güldemir, Ö Yayla
GeoJournal of Tourism and Geosites 23 (3), 824–834, 2018
82018
Sokaklardan Evlere: Termiye
O Güldemir, FT Deniz, N Işık
III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, s. 549-551., 2012
8*2012
Osmanlı yemek yazması Kitabüt Tabbahin'in günümüze uyarlanması
O Güldemir
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü (I. Danışman: Dr. Öğr. Üyesi …, 2010
82010
Malatya: Analı Kızlı
O Güldemir
Bir Yerin Tabaktaki Kimliği, 299-303, 2019
7*2019
Türk Aşçılık Tarihi
O Güldemir
Dünden Bugüne Türkiye’de Turizm Kurumlar, Kuruluşlar, Turizm Bölgeleri ve …, 2018
62018
Yiyecek ve İçecek Bölümü Mutfak Planlaması
O Güldemir
Turizm İşletmelerinde Yiyecek-İçecek Yönetimi El Kitabı (Editör: Murat …, 2015
62015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20