Cahit Cengizhan
Cahit Cengizhan
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımında yeni bir boyut: İnternet bağımlılığı
C Cengizhan
Eğitim Bilimleri Dergisi, 2005
1252005
Bilgisayar ve internet bağımlılığı
C Cengizhan
IX. Türkiye'de İnternet Konferansı, 2003
162003
Bilgisayar ve internet bağımlılığı, Türkiye’de
C Cengizhan
İnternet Konferansı, İstanbul, 2003
92003
İstanbul Anadolu yakası ilköğretim okullarındaki bilgisayar laboratuarlarının yerleşim planları ve ergonomik kriterler açısından incelenmesi. 10
C Cengizhan
Ulusal Ergonomi Kongresi'nde sunulan bildiri. Uludağ Üniversitesi, Bursa, 2002
62002
Bilgisayar ve internet bağımlılığı (Araştırmalar)
C Cengizhan
Niğde Eğitim Fakültesi http://egitim. nigde. edu. tr/articles. php, 2005
52005
Bilgisayar ve İnternet Bağımlılığı. IX. Türkiye'de İnternet Konferansı. Askeri Müze ve Kültür Sitesi Harbiye İstanbul, 11-13 Aralık 2003
C Cengizhan
52003
Görsel Tasarım İlkelerinin BÖTE Bölümü Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi. 15
C CENGİZHAN, A Duygu
Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Muğla Üniversitesi, Eğitim Fakültesi …, 2006
12006
The Effects of CALL on EFL Learners’ Language Performance and Attitudes
D Atay, S Güris, S Kutlu, C Cengizhan, H Yüce
Global Learn, 3365-3370, 2010
2010
Kanal üyelerinin bağlılığı: Plastik boru sektöründe dağıtıcı işletmelerin bağlılığı üzerine bir araştırma
S Yolaç, MM Özkan, V Günyaşar, H Oral, O Çoban, E Uysal, N Öztürk, ...
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
2005
Site araması
C Cengizhan
Future-Learnin92010
Z Ayvaz
BÖTE ÖĞRENCİLERİNİN AÇIK KAYNAK KOD VE YAZILIM LİSANSLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
C Cengizhan
İSTANBUL ANADOLU YAKASI İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ BİLGİSAYAR LABARATUARLARININ YERLEŞİM PLANLARI VE ERGONOMİK KRİTERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
C CENGİZHAN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13