Takip et
Lutfi Sunar
Lutfi Sunar
International Balkan University
ibu.edu.mk üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de iş ahlakı çalışmaları: Mevcut durum ve yönelimler
T Eğri, L Sunar
İş Ahlakı Dergisi 3 (5), 41-67, 2010
682010
Marx ve Weber'de Doğu toplumları
L Sunar
Ayrıntı Yayınları, 2012
662012
The long history of Islam as a collective “other” of the west and the rise of Islamophobia in the US after Trump
L Sunar
Insight Turkey 19 (3), 35-52, 2017
552017
Değişim Sosyolojisi (AUZEF)
L Sunar
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2010
40*2010
Kadro Dergisi/Hareketi ve Etkileri: Türk Devlet İdeolojisi ve Sol Kemalizmin Oluşumu Bağlamında Bir Analiz
L Sunar
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 511-526, 2004
382004
Türkiye’de mesleki itibar: dönüşen çalışma hayatı ve mesleklerin sosyal konumu
L Sunar
Journal of Economy Culture and Society, 29-58, 2020
342020
Sosyal tabakalaşma: Kavramlar, kuramlar ve temel meseleler
L Sunar
Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2018
322018
TOPLUMSAL DEĞİŞİMİ AÇIKLAMAK: TEMEL KAVRAM VE KURAMLAR
L Sunar
322014
Şarkiyatçılığı Niçin Yeniden Tartışmalıyız?
L Sunar
Uluslararası Oryantalizm Sempozyumu 9 (10), 27-54, 2007
322007
Türkiye’de İslami STK’ların kurumsal yapı ve faaliyetlerinin değişimi
L Sunar
İstanbul: İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, 2018
282018
Marx and Weber on oriental societies: in the shadow of western modernity
L Sunar
Routledge, 2016
272016
Weber'in İktisat Sosyolojisi: Uygarlığı Anlamanın Anahtari Olarak İktisadi Zihniyet / Weber's Economic Sociology: Economic Weltanschauung As a Key to Understand the Civilisation
L Sunar
Sosyoloji Konferanslari, 19, 2012
26*2012
Türkiye’de değişen sosyo-ekonomik yapı içerisinde meslekler
L Sunar, Y Kaya
Türkiye’de toplumsal tabakalaşma ve eşitsizlik 2, 3-52, 2018
242018
Sosyal bilimlerde bir yenilenme imkânı olarak İbn Haldûn
F Yaslıçimen, L Sunar
İslam Araştırmaları Dergisi, 137-167, 2006
242006
Weber'in Tarihsel Şehir Sosyolojisi: Modern Toplumun Temeli Olarak Şehir
L Sunar
İstanbul University Journal of Sociology 3 (22), 423-442, 2011
212011
The Culture Wars Redux? The Polarization of Social and Political Attitudes in Turkey
Y Kaya, L Sunar
Social Currents 2 (4), 2015
202015
XIX. Yüzyıl Avrupasında Emperyalizm Algısı
L Sunar
Sosyoloji Dergisi 3 (14), 57-80, 2012
20*2012
Karl Marx ve Max Weber’in Doğu Toplumlarına Yaklaşımları
L Sunar
Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2010
202010
Sivil toplum ve demokrasi
L Sunar
Kaknüs Yayınları, 2005
202005
Türkiye sosyoekonomik statü endeksi geliştirme projesi
L SUNAR, S NERSE, BK YALÇIN, M OTRAR, Y KAYA, S DEMİRAL
182016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20