Takip et
Lutfi Sunar
Lutfi Sunar
Istanbul Medeniyet University Department of Sociology
medeniyet.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de iş ahlakı çalışmaları: Mevcut durum ve yönelimler
T Eğri, L Sunar
İş Ahlakı Dergisi 3 (5), 41-67, 2010
542010
Marx ve weber'de doğu toplumları
L Sunar
Ayrıntı Yayınları, 2012
512012
The long history of Islam as a collective “other” of the west and the rise of Islamophobia in the US after Trump
L Sunar
Insight Turkey 19 (3), 35-52, 2017
342017
Kadro Dergisi/Hareketi ve Etkileri: Türk Devlet İdeolojisi ve Sol Kemalizmin Oluşumu Bağlamında Bir Analiz
L Sunar
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 511-526, 2004
282004
Değişim sosyolojisi: Kavramlar, kuramlar ve yaklaşımlar
L Sunar
Ankara: Nobel Yayıncılık, 2018
262018
Şarkiyatçılığı Niçin Yeniden Tartışmalıyız?
L Sunar
Uluslararası Oryantalizm Sempozyumu 9 (10), 27-54, 2007
222007
Marx and Weber on oriental societies: in the shadow of western modernity
L Sunar
Routledge, 2016
202016
Türkiye’de İslami Stk’ların kurumsal yapı ve faaliyetlerinin değişimi
L Sunar
İstanbul: İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, 2018
192018
Sosyal Bilimlerde Bir Yenilenme İmkânı Olarak İbn Haldun
F YASLIÇİMEN, L Sunar
İslam Araştırmaları Dergisi, 137-167, 2006
192006
Weber'in İktisat Sosyolojisi: Uygarlığı Anlamanın Anahtari Olarak İktisadi Zihniyet / Weber's Economic Sociology: Economic Weltanschauung As a Key to Understand the Civilisation
L Sunar
Sosyoloji Konferanslari, 19, 2012
18*2012
The Culture Wars Redux? The Polarization of Social and Political Attitudes in Turkey
Y Kaya, L Sunar
Social Currents 2 (4), 2015
162015
TOPLUMSAL DEĞİŞİMİ AÇIKLAMAK: TEMEL KAVRAM VE KURAMLAR
L Sunar
142014
Sosyal tabakalaşma: Kavramlar, kuramlar ve temel meseleler
L Sunar
Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2018
132018
Türkiye’de çalışma yaşamı ve mesleklerin itibarı
L Sunar, Y Kaya
132015
XIX. Yüzyıl Avrupasında Emperyalizm Algısı
L Sunar
Sosyoloji Dergisi 3 (14), 57-80, 2012
13*2012
Klasik sosyolojinin şarkiyatçı kaynakları: marx ve weber’in karşılaştırmalı bir incelemesi
L Sunar
İnsan ve Toplum 1 (2), 2011
122011
Weber'in Tarihsel Şehir Sosyolojisi: Modern Toplumun Temeli Olarak Şehir
L Sunar
İstanbul University Journal of Sociology 3 (22), 423-442, 2011
122011
Türkiye’de değişen sosyo-ekonomik yapı içerisinde meslekler. L. Sunar
L Sunar, Y Kaya
Türkiye’de toplumsal tabakalaşma ve eşitsizlik 2, 3-53, 2018
102018
Dünya tarihinin ekseni ve zemini olarak İslam medeniyeti
L Sunar
İslam Düşünce Atlası (İDA)(1: 68-75), 2017
102017
Türkiye'de toplumsal değişim
L Sunar
Nobel, 2014
102014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20