Lutfi Sunar
Lutfi Sunar
Istanbul Medeniyet University Department of Sociology
medeniyet.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de iş ahlakı çalışmaları: Mevcut durum ve yönelimler
T Eğri, L Sunar
İş Ahlakı Dergisi 3 (5), 41-67, 2010
362010
Marx ve Weber'de Doğu toplumları
L Sunar
Ayrıntı yayınları, 2012
312012
Kadro Dergisi/Hareketi ve Etkileri: Türk Devlet‹ deolojisi ve Sol Kemalizmin Oluflumu Ba¤ lam› nda Bir Analiz
L Sunar
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 511-526, 2004
202004
Şarkiyatçılığı Niçin Yeniden Tartışmalıyız?
L Sunar
Uluslararası Oryantalizm Sempozyumu 9 (10), 27-54, 2007
172007
Weber'in İktisat Sosyolojisi: Uygarlığı Anlamanın Anahtari Olarak İktisadi Zihniyet / Weber's Economic Sociology: Economic Weltanschauung As a Key to Understand the Civilisation
L Sunar
Sosyoloji Konferanslari, 19, 2012
14*2012
The long history of Islam as a collective “other” of the west and the rise of Islamophobia in the US after Trump
L Sunar
Insight Turkey 19 (3), 35-52, 2017
122017
Marx and Weber on oriental societies: in the shadow of western modernity
L Sunar
Routledge, 2016
112016
The Culture Wars Redux? The Polarization of Social and Political Attitudes in Turkey
Y Kaya, L Sunar
Social Currents 2 (4), 2015
112015
Sosyal Bilimlerde Bir Yenilenme İmkânı Olarak İbn Haldun
F Yaslıçimen, L Sunar
İslam Araştırmaları Dergisi 2 (16), 137-167, 2006
112006
Sivil bir kamusal alan
L Sunar
Kaknüs yayınları, 2005
92005
Türkiye’de İslami Stk’ların kurumsal yapı ve faaliyetlerinin değişimi
L Sunar
İstanbul: İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, 2018
82018
Klasik Sosyolojinin Şarkiyatçı Kaynakları: Marx ve Weber’in Karşılaştırmalı Bir İncelemesi
L Sunar
İnsan ve Toplum 1 (2), 2011
82011
Türkiye’de değişen sosyo-ekonomik yapı içerisinde meslekler
L Sunar, Y Kaya
L. Sunar içinde, Türkiye’de toplumsal tabakalaşma ve eşitsizlik, 3-52, 2018
72018
Necmettin Erbakan
L Sunar, A Macit
İslam Düşünce Atlası, 1313-1316, 2017
72017
Weber'in Tarihsel Şehir Sosyolojisi: Modern Toplumun Temeli Olarak Şehir
L Sunar
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 3 (22), 423-442, 2011
72011
Türkiye’de çalışma yaşamı ve mesleklerin itibarı
L Sunar, Y Kaya, M Otrar, S Nerse, S Demiral, B Kalpaklıoğlu
62015
XIX. Yüzyıl Avrupasında Emperyalizm Algısı
L Sunar
Sosyoloji Dergisi 3 (14), 57-80, 2012
6*2012
Dünya Tarihinin Ekseni ve Zemini Olarak İslam Medeniyeti
L Sunar
İslam Düşünce Atlası (İDA)(1: 68-75), 2017
52017
Eurocentrism at the Margins: Encounters, Critics and Going Beyond
L Sunar
Routledge, 2016
52016
Türkiye'de toplumsal değişim
L Sunar
Nobel, 2014
52014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20