Lutfi Sunar
Lutfi Sunar
Istanbul Medeniyet University Department of Sociology
Verified email at medeniyet.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de iş ahlakı çalışmaları: Mevcut durum ve yönelimler
T Eğri, L Sunar
İş Ahlakı Dergisi 3 (5), 41-67, 2010
442010
Marx ve Weber'de Doğu toplumları
L Sunar
Ayrıntı yayınları, 2012
382012
Kadro Dergisi/Hareketi ve Etkileri: Türk Devlet İdeolojisi ve Sol Kemalizmin Oluşumu Bağlamında Bir Analiz
L Sunar
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 511-526, 2004
242004
The long history of Islam as a collective “other” of the west and the rise of Islamophobia in the US after Trump
L Sunar
Insight Turkey 19 (3), 35-52, 2017
222017
Değişim sosyolojisi: Kavramlar, kuramlar ve yaklaşımlar
L Sunar
Ankara: Nobel Yayınları, 2018
182018
Weber'in İktisat Sosyolojisi: Uygarlığı Anlamanın Anahtari Olarak İktisadi Zihniyet / Weber's Economic Sociology: Economic Weltanschauung As a Key to Understand the Civilisation
L Sunar
Sosyoloji Konferanslari, 19, 2012
18*2012
Şarkiyatçılığı Niçin Yeniden Tartışmalıyız?
L Sunar
Uluslararası Oryantalizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul Büyükşehir …, 2007
172007
The Culture Wars Redux? The Polarization of Social and Political Attitudes in Turkey
Y Kaya, L Sunar
Social Currents 2 (4), 2015
152015
Sosyal Bilimlerde Bir Yenilenme İmkânı Olarak İbn Haldun
F Yaslıçimen, L Sunar
İslam Araştırmaları Dergisi 2 (16), 137-167, 2006
152006
Türkiye’de İslami Stk’ların kurumsal yapı ve faaliyetlerinin değişimi
L Sunar
İstanbul: İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, 2018
142018
Marx and Weber on oriental societies: in the shadow of western modernity
L Sunar
Routledge, 2016
142016
XIX. Yüzyıl Avrupasında Emperyalizm Algısı
L Sunar
Sosyoloji Dergisi 3 (14), 57-80, 2012
10*2012
Weber'in Tarihsel Şehir Sosyolojisi: Modern Toplumun Temeli Olarak Şehir
L Sunar
İstanbul University Journal of Sociology 3 (22), 423-442, 2011
102011
Türkiye’de çalışma yaşamı ve mesleklerin itibarı
L Sunar, Y Kaya
92015
Sosyal Tabakalaşma-Kavramlar, Kuramlar ve Temel Meseleler
L Sunar
Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2018
82018
Türkiye’de değişen sosyo-ekonomik yapı içerisinde meslekler. L. Sunar
L Sunar, Y Kaya
Türkiye’de toplumsal tabakalaşma ve eşitsizlik 2, 3-53, 2018
82018
Dünya tarihinin ekseni ve zemini olarak İslam medeniyeti
L Sunar
İslam Düşünce Atlası (İDA) 1, 68-75, 2017
82017
Necmettin Erbakan
L Sunar, A Macit
İslam Düşünce Atlası, 1313-1316, 2017
82017
Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi
L Sunar, Y Kaya, M Otrar
TÜBITAK Projesi, 113K506, 2015
82015
Türkiye'de toplumsal değişim
L Sunar
Nobel, 2014
82014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20