ABDULKADİR TANRIKULU
ABDULKADİR TANRIKULU
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Quality traits performance of bread wheat genotypes under drought and heat stress conditions
C Barutcular, M Yildirim, M Koc, H Dizlek, C Akinci, A El Sabagh, ...
Fresen. Environ. Bull 25 (12a), 6159-6165, 2016
442016
Evaluation of SPAD chlorophyll in spring wheat genotypes under different environments
C Barutcular, M Yıldırım, M Koc, C Akıncı, I Toptaş, O Albayrak, ...
Fresenius Environmental Bulletin 25 (4), 1258-1266, 2016
352016
Türkiye kökenli yulaf genotiplerinin bazı tarımsal özellikler bakımından değerlendirilmesi
Z DUMLUPINAR, A TEKİN, S HEREK, A TANRIKULU, T DOKUYUCU, ...
Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi 5 (7), 763-772, 2017
112017
Response of the quinoa genotypes to different locations by grain yield and yield components
I Naneli, A TANRIKULU, T DOKUYUCU
International Journal of Agriculture Innovations and Research 6 (3), 446-451, 2017
42017
Evaluating some Turkish originated oat genotypes for some agronomic traits
Z Dumlupınar, A Tekin, S Herek, A Tanrıkulu, T Dokuyucu, A Akkaya
Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 5 (7), 763-772, 2017
22017
Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Araştırması
G ZULKADİR, M ÇÖLKESEN, L İDİKUT, A ÇOKKIZGIN, Ü GİRGEL, ...
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 19 (3), 135-143, 2015
22015
Mısır (Zea mays L.) çeşitlerinde farklı ekim zamanlarının silaj verimi, verim unsurları ve kalite özelliklerine etkisinin belirlenmesi
A TANRIKULU, T DOKUYUCU, M SÜRME
Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (1), 43-52, 2020
12020
RETRACTED: THE EFFECT OF HMW-GS ON GLU-A1, GLU-B1, GLU-D1 IN SOME LOCAL BREAD (Triticum aestivum L.) WHEAT GENOTYPES (Retracted Article)
I Naneli, A Tanrikulu, F Basdemir, MA Sakin
Corvinus Univ Budapest, 2019
2019
THE EFFECT OF HMW-GS ON GLU-A1, GLU-B1, GLU-D1 IN SOME LOCAL BREAD (Triticum aestivum L.) WHEAT GENOTYPES
I Naneli, A Tanrikulu, F BAŞDEMIR, MA Sakin
Applied Ecology and Environmental Research 17 (4), 10229-10238, 2019
2019
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY DETERMINATION OF PHYSICOCHEMICAL AND RHEOLOGICAL PROPERTIES OF FLOUR DERIVED FROM IMPORTED BREAD WHEAT …
İ Naneli, A Tanrıkulu
RESPONSE OF DURUM LANDRACE KARAKILÇIK TO DİFFERENT SOWİNG DENSİTİES FOR YİELD AND YİELD TRAİTS
S Kartal, S Herek, A Tekin, A Tanrıkulu, Z Dumlupınar, H Güngör
International Engineering, Science and Education Conference (INESEC) Science …, 0
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY DETERMINATION OF FALLING NUMBER AND EXTENSOGRAPHICAL PROPERTIES OF SOME BREAD WHEAT VARIETIES CULTIVATED IN …
İ Naneli, A Tanrıkulu, MA Sakin
Yazlık ve Kışlık Ekilen Yulaf (Avena sativa L.) Genotiplerinin Yeşil Ot Verimi ve Silaj Kalite Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi
A TANRIKULU, T DOKUYUCU, A İsmail
Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (1), 53-64, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–13