Follow
İsmail Öz
İsmail Öz
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
Verified email at atauni.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Beyin Göçü Açısından Yabancı Uyruklu Yükseköğretim Elemanlarının Kazanımı: Erzurum Atatürk Üniversitesi Örneği
İ ÖZ, P Laloğlu
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (2), 1093-1112, 2018
52018
Küresel Dünyada Turist Göçerler Olarak Yabancı Uyruklu Yüksek Öğretim Öğrencileri: Erzurum Atatürk Üniversitesi Örneği
İ Öz
Türk Göçü 2016 Seçilmi_ Bildiriler-1 1, 143-150, 2016
52016
Sadri Maksudi Arsal'ın Türk Milliyetçiliğine Katkıları
İ Öz
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (YL), 2009
52009
FUKUYAMA VE HUNTİNGTON'DA İSLAM
İ Öz
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2), 2008
22008
Modern Liberal Ekonomik Sistemin Eleştirisi Bağlamında Vampir İmparatorluğu (Daybreakers) Filminin Çözümlemesi
İ Öz
Veche 2 (1), 1-14, 2023
1*2023
İltica ve Göç Ulusal Eylem Planı
İ Öz
GÖÇ ANSİKLOPEDİSİ, 190, 2023
2023
Irk İlişkileri Döngüsü Teorisi
İ Öz
GÖÇ ANSİKLOPEDİSİ, 174-175, 2023
2023
TWITTER YA DA X: GÜNDEM, DEĞİŞİM VE ETKİLEŞİM
İ Öz, M Bahadır
SOSYAL MEDYA MECRALARINDA SOSYOLOJİ, 65-83, 2023
2023
Francis Marion Crawford
İ Öz
Türkiye Turizm Ansiklopedisi 4, 20-21, 2022
2022
François Baron De Tott
İ Öz
Türkiye Turizm Ansiklopedisi 4, 246-247, 2022
2022
Yanardağ Sörfü
İ Öz
Türkiye Turizm Ansiklopedisi 16, 108, 2022
2022
AFGHAN IMMIGRANTS IN ERZURUM
ÖZ İsmail
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO DISPLACEMENT AND UNHOMELINESS, 104-112, 2022
2022
Geçmişten Günümüze Tıbbi Bilgi, Güç ve Hekimler
İ Öz
Ulusal Toplum ve Değişme Kongresi Tam Metin Bildiriler, 196-205, 2021
2021
İşkoliklik
İ Öz
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ÜZERİNE GÜNCEL ÇALIŞMALAR, 178-193, 2020
2020
GELİŞMENİN VE AZ GELİŞMİŞLİĞİN TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL ANALİZİ
İ Öz
İktisat Sosyolojisi, 157-173, 2020
2020
Hayal ve Gerçek İki Ütopya Denemesi: Shyamalan’ın “Köy”(The Village) Filmi ile İzmir Menemen’deki “İmece Evi” nin Sosyolojik Açıdan Karşılaştırılması
İ Öz
3. ULUSLARARASI SANAT, ESTETİK SEMPOZYUMU ve SERGİSİ, 2019
2019
Sağlık Sosyolojisinin Doğuşu ve Gelişimi
İ Öz
Sağlık Sosyolojisi, 2016
2016
Sağlığın Mcdonaldlaştırılması: Türkiye’de Sağlık Alanında Yapılan Düzenlemeler Bağlamında Bir İnceleme
İ Öz
Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18