Follow
Dilek  KARAMAN
Dilek KARAMAN
zonguldak bülent ecevit üniversitesi
Verified email at beun.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Using ventrogluteal site in intramuscular injections is a priority or an alternative
D Karaman
International Journal of Caring Sciences 8 (2), 507, 2015
672015
Evde sağlık hizmeti verilen bireylerin hastalık durumlarının ve bakım ihtiyaçlarının değerlendirilmesi: Zonguldak örneği
D KARAMAN, K Dilek, NY ATAR
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (3), 347-359, 2015
372015
Yoğun bakım hemşirelerinin kateter ile ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarının önlenmesi hakkındaki bilgi durumları
S Çelik, D Karaman, F YANIK, F Veren
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 215-220, 2011
312011
Yoğun bakım hemşirelerinin ekip çalışması tutumlarının incelenmesi
F Düzgün, DU YILMAZ, D Karaman, HG Çinar, Y Dikmen, D YILMAZ
Çağdaş Tıp Dergisi 9 (1), 32-36, 2019
182019
Investigation of the effect of the virtual reality application on experimental pain severity in healthy
D Karaman, F Erol, D Yılmaz, Y Dikmen
Revista da Associação Médica Brasileira 65, 446-451, 2019
172019
İntörn hemşirelik öğrencilerinin Koronavirüs (COVID-19) korkusunun aşı karşıtlığına etkisinin incelenmesi
D Karaman, D Yılmaz, H Yılmaz
The Journal of Turkish Family Physician 12 (4), 179-191, 2021
152021
Meme biyopsisi sırasında sanal gerçeklik uygulamsının ağrı ve anksiyete üzerine etkisi
D Karaman
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016
152016
The effect of using virtual reality during breast biopsy on pain and anxiety: A randomized controlled trial
D Karaman, N Taşdemir
Journal of PeriAnesthesia Nursing 36 (6), 702-705, 2021
122021
Care needs and disease states of individuals, who home health care services are provided evaluating: example of Zonguldak Province
D Karaman, D Kara, N Yalçın Atar
Gümüşhane University Journal of Health Sciences 4 (3), 347-359, 2015
112015
Virtual reality and pain management
D Karaman
Virtual Reality 5 (T2/t2_0645), 2016
92016
Perception and related factors for nurses in spiritual support
D Uzelli Yılmaz, D Yılmaz, D Karaman, S Çalışkan
Journal of Academic Research in Nursing 5 (3), 188-193, 2019
52019
Evde bakım Hizmeti verilen Bireylerin Hastalık durumlarının ve bakım ihtiyaçlarının değerlendirilmesi: Zonguldak Örneği
D Karaman, D Kara, N Atar
Gümüşhane Sağlık Bilimleri Dergisi 24 (3), 347-360, 2015
42015
Hemşirelerin manevi destek algıları ve ilişkili faktörler
DU YILMAZ, D YILMAZ, D KARAMAN, S ÇALIŞKAN
Journal of Academic Research in Nursing 5 (3), 188-193, 2019
32019
ve Atar NY. Care Needs And Disease States Of Individuals, Who Home Health Care Services Are Provided Evaluating: Example Of Zonguldak Province, Gumushane
D Karaman, D Kara
Uni J Health Sci 4 (3), 2015
32015
The negative effects of hair dyes on human health Saç boyalarının insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri
GD Aksoy, D Karaman, ÖP İmamoğlu, D Yılmaz
Journal of Human Sciences 15 (2), 1155-1160, 2018
22018
Complications after Thrombolytic Treatment in Patients with Acute Myocardial Infarction and Their Reflection on Nursing Practices
D Karaman, DK Yilmaz, DU Yilmaz
International Journal of Caring Sciences 10 (1), 377, 2017
22017
Üniversite öğrencilerinin yabancılaşma düzeyleri ile sosyal destek sistemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
F Erol, NY Ziyai, D Karaman, F Tanrıkulu, Y Dikmen
ERPA 2018, 472, 2018
12018
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
D Karaman, H Kuzgun, F Tanrıkulu, H Gündoğdu, Y Dikmen
ERPA 2018, 489, 2018
12018
Determination of sociotropy and autonomy levels of freshman and senior nursing students
D Yılmaz, Y Dikmen, GÇ Tunç, F Erol, D Karaman
The Online Journal of Quality in Higher Education 4 (4), 6-10, 2017
12017
Clinical nurses’ knowledge and practices on routine care related to the prevention of complications of peripheral intravenous therapy: A cross-sectional study
DU Yilmaz, D Yilmaz, D Karaman
The Journal of Vascular Access 24 (2), 277-283, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20