Serhad Tilki
Serhad Tilki
amasya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Inkjet printing and low temperature sintering of CuO and CdS as functional electronic layers and Schottky diodes
N Marjanovic, J Hammerschmidt, J Perelaer, S Farnsworth, I Rawson, ...
Journal of Materials Chemistry 21 (35), 13634-13639, 2011
552011
Porous cellulosic adsorbent for the removal of Cd (II), Pb (II) and Cu (II) ions from aqueous media
M Barsbay, PA Kavaklı, S Tilki, C Kavaklı, O Güven
Radiation Physics and Chemistry 142, 70-76, 2018
542018
Activation of polyethylene/polypropylene nonwoven fabric by radiation-induced grafting for the removal of Cr (VI) from aqueous solutions
C Kavaklı, M Barsbay, S Tilki, O Güven, PA Kavaklı
Water, Air, & Soil Pollution 227 (12), 1-16, 2016
152016
Magnetite nanoparticles: Synthesis, thin film properties and inkjet printing of magnetic cores for inductor applications
N Marjanović, A Chiolerio, M Kus, F Ozel, S Tilki, N Ivanović, Z Rakočević, ...
Thin Solid Films 570, 38-44, 2014
142014
Novel cotton fabric adsorbent for efficient As (V) adsorption
S Korpayev, C Kavaklı, S Tilki, PA Kavaklı
Environmental Science and Pollution Research 25 (34), 34610-34622, 2018
112018
Flüoresans nanokristal yapıların sentezi, kristal yapılarının incelenmesi ve polimer hibrid ışık veren diyodlarda uygulamaları
S Tilki
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
52012
Digital Fabrication of–Oxide Electronics
N Marjanovic, J Hammerschmidt, S Farnsworth, I Rawson, M Kus, F Ozel, ...
NIP & Digital Fabrication Conference 2010 (2), 720-722, 2010
12010
Arsenik Ve Selenyum İyonlarının Adsorpsiyonunda Kullanılan Fonksiyonel Polimerik Adsorbent Geliştirilmesi
S Tilki
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018
2018
RADIATION-INDUCED GRAFTING OF POLY (2-(DIMETHYLAMINO) ETHYL METHACRYLATE)(PDMAEMA) ANDPOLY (GLYCIDYL METHACRYLATE)(PGMA) FROM PE/PP NONWOVEN FABRIC FOR THE REMOVAL OF CR (VI …
S TİLKİ, P AKKAŞ KAVAKLI, C KAVAKLI, M BARSBAY, O Güven
Electroluminescence enhancement of alloyed CdS x Se doped polymer-hybrid light emitting diodes (PLEDs)
S Tekoglu, U Abaci, M Kus, C Ünlü, S Tilki, S Özcelik, NS Sariciftci
Electron rich surfactant capped CdS nanoparticles for hybrid solar cells
M Kus, A Operamolla, S Tilki, E Yenel, Y Cengeloğlu, OH Omar, F Babudri, ...
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–11