Takip et
Tuğba  Koyuncu Çakmak
Tuğba Koyuncu Çakmak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
esenyurt.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Covid-19 pandemisinin Türkiye’de ekonomik büyümeye sektörel ve sektörler arası etkileri
T Koyuncu, O Meçik
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 18 (4), 112-131, 2020
34*2020
Environmental sustainability statement of economic regimes with energy intensity and urbanization in Turkey: a threshold regression approach
T Koyuncu, MK Beşer, AA Alola
Environmental Science and Pollution Research, 42533–42546, 2021
322021
Türkiye’de göç ve ekonomik büyüme ilişkisi: Toda-Yamamoto nedensellik testi
O Meçik, T Koyuncu
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (3), 2618-2635, 2020
312020
BİST-100 Endeksinin Makroekonomik Değişkenler ile İlişkisi: Ampirik Bir Çalışma
T Koyuncu
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA) 3 (3), 615-624, 2018
232018
Etkin piyasa hipotezi ve gelişmiş borsalar üzerine bir uygulama: panel veri analizi
T Koyuncu, A Aslan
Kapadokya Akademik Bakış 1 (1), 17-30, 2017
132017
TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE YEŞİL EKONOMİ AÇISINDAN YENİLENEBİLİR ENERJİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
T KOYUNCU, T KARABULUT
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 17 (2), 466-482, 2021
122021
Emek Değer Teorisi ve Fayda Değer Teorisinin Karşılaştırmalı Analizi
T Koyuncu
Economics Literature 2 (1), 20-33, 2020
6*2020
2008 Krizi ve İşsizliğe Etkisi Üzerine Bir Uygulama: N-11 Ülkeleri
T Koyuncu
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 3 (2), 195-207, 2018
52018
Hindistan’da Yenilenebilir Enerji Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
T Koyuncu, HN Bayraç
International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 6 (1 …, 2020
42020
The criticality of transport and export activities in the economic prosperity of high-middle income countries: the role of logistics performance
T Koyuncu Çakmak, B Doğaner, AA Alola
URBAN, PLANNING AND TRANSPORT RESEARCH 11 (1), 2182353, 2023
32023
Environmental effect of high-, upper, and lower middle-income economies’ energy mix: Is there a trade-off between unemployment and environmental quality?
T Çakmak Koyuncu, MK Beşer, AA Alola
Energy & Environment, 2023
32023
Impact of External Debt on Economic Growth in Brazil: An ARDL Bound Testing Approach
T Koyuncu, H Demirhan
The Journal of International Scientific Researches 5 (3), 191-202, 2020
32020
Doğrudan yabancı yatırımlar, enerji tüketimi, göç ve karbondioksit salınımı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkilerin analizi
T Koyuncu, A Aslan
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2019
32019
Explaining employment and environmental degradation nexus with environmental employment curve (EEC): A sector-wide threshold estimation for China
TK Çakmak, MK Beşer, AA Alola
Journal of Cleaner Production 436, 140264, 2024
12024
BORSA İSTANBUL MALİ ENDEKSİ İLE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN ARDL SINIR TESTİ İLE ANALİZİ
SS KARACA, T KOYUNCU, M ÇEVİK
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 13 (25), 572-585, 2021
12021
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN SAĞLANAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLE İLİŞKİSİ: YÜKSEK EMİSYON ETKİLİ Mİ?
T Koyuncu, MK Beşer
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (41), 135-148, 2021
12021
An Empirical Evaluation of the Middle-Income Trap and Immiserizing Growth in BRICS Countries
S Apak, H Sarıgül, T Koyuncu Çakmak
Journal of Economic Development 48 (3), 1~25, 2023
2023
Orta Gelir Tuzağı, Ticari Açıklık ve Yakınsama İlişkisi: Türkiye Örneği
H SARIGÜL, A Sudi, T KOYUNCU
İzmir İktisat Dergisi 37 (4), 1071-1093, 2022
2022
Covid-19 Pandemisinin BRICS-T Ülkeleri Borsaları Üzerindeki Etkileri
T Koyuncu, O Meçik
ICE-TEA 2021 The Seventh International Conference on Economics, 2021
2021
ASYA KITASINDAKİ ENTEGRASYONLAR
T Koyuncu
ULUSLARARASI EKONOMİK ENTEGRASYON TEORİ, POLİTİKA ve UYGULAMALAR 1, 316-330, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20