Follow
Şahin Kesici
Title
Cited by
Cited by
Year
The validity and reliability of the Turkish version of the Self-Compassion Scale
M Deniz, Ş Kesici, AS Sümer
Social Behavior and Personality: an international journal 36 (9), 1151-1160, 2008
4402008
Bilinçli farkındalık ölçeği’ni Türkçeye uyarlama çalışması
Z Özyeşil, C Arslan, Ş Kesici, ME Deniz
Eğitim ve Bilim 36 (160), 2011
439*2011
Öğretmenlerin hoşgörü ve demokratik tutumları
S Büyükkaragöz, Ş Kesici
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 7 (7), 353-365, 1996
1791996
PREDICTING COLLEGE STUDENTS'MATHEMATICS ANXIETY BY MOTIVATIONAL BELIEFS AND SELF-REGULATED LEARNING STRATEGIES.
ŞA Kesici, A Erdogan
College Student Journal 43 (2), 2009
1312009
Mathematics anxiety according to middle school students’ achievement motivation and social comparison
A Erdogan, S Kesici
Education 131 (1), 54-63, 2010
1152010
Self-regulated learning strategies in relation with statistics anxiety
Ş Kesici, M Baloğlu, ME Deniz
Learning and individual Differences 21 (4), 472-477, 2011
1012011
Individual differences in the relationship between attachment and nomophobia among college students: The mediating role of mindfulness
I Arpaci, M Baloğlu, Hİ Özteke Kozan, Ş Kesici
Journal of medical Internet research 19 (12), e404, 2017
992017
Üniversite öğrencilerinin karar verme stratejilerinin psikolojik ihtiyaç örüntüleri ve özlük niteliklerine göre karşılaştırmalı olarak incelenmesi
Ş Kesici
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
972002
Teachers' opinions about building a democratic classroom.
Ş Kesici
Journal of instructional psychology 35 (2), 2008
942008
Prediction of High School Students' Mathematics Anxiety by Their Achievement Motivation and Social Comparison.
A Erdoğan, Ş Kesici, İ Şahin
Ilkogretim Online 10 (2), 2011
892011
Temel psikolojik ihtiyaçlar ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği
Ş Kesici, Ö Üre, H Bozgeyikli, AM Sünbül
VII. Ulusal PDR Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Malatya, 85, 2003
892003
Analysis of cognitive learning strategies and computer attitudes, according to college students’ gender and locus of control
S Kesici, I Sahin, AO Akturk
Computers in Human Behavior 25 (2), 529-534, 2009
882009
The moderating effect of gender in the relationship between narcissism and selfie-posting behavior
I Arpaci, SB Yalçın, M Baloğlu, Ş Kesici
Personality and Individual Differences 134, 71-74, 2018
862018
Gender differences in and the relationships between social anxiety and problematic internet use: Canonical analysis
M Baloğlu, Hİ Özteke Kozan, Ş Kesici
Journal of medical Internet research 20 (1), e33, 2018
862018
Turkish adaptation study of Internet addiction scale
S Kesici, I Sahin
Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 13 (2), 185-189, 2010
832010
Individualism and internet addiction: the mediating role of psychological needs
I Arpaci, Ş Kesici, M Baloğlu
Internet Research 28 (2), 293-314, 2018
822018
Demokrasi ve insan hakları eğitimi
SS Büyükkaragöz, Ş Kesici
(No Title), 1998
821998
YENİ PSİKOLOJİK İHTİYAÇ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI: DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ SONUÇLARI
Ş Kesici
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 493-500, 2008
782008
Yükseköğretim programları ve demokratik tutumlar
SS Büyükkaragöz, Ş Kesici, A Yılmaz
TC Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, 1995
781995
A comparative study of uses of the internet among college students with and without internet addiction
Ş Kesici, İ Şahin
Psychological reports 105 (3_suppl), 1103-1112, 2009
772009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20