Takip et
Ayhan Ak
Ayhan Ak
Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
omu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İslam Hukuk Felsefesi (Köken ve Uyum Odaklı Analiz)
A Ak
İstanbul: Ensar Neşriyat, 2014
152014
Fıkıh Lugatı. çev
MR Kal’acî
Ayhan Ak. İstanbul: Ocak Yayınları, 2012
14*2012
İslâm borçlar hukuku
A Ak
Üniversite Yayınları, 2018
9*2018
YETKİ GENİŞLİĞİ (TEVSÎ-İ MEZÛNİYET) PRENSİBİNİN MER'Î HUKUKLA MUKAYESELİ OLARAK İSLAM İDARE HUKUKU EKSENİNDE ANALİZİ.
A Ak
OMUIFD: Ondokuz Mayis University Review of the Faculty of Divinity/Ondokuz …, 2015
92015
Hirâbe Ayetlerine Dair Yaklaşımların Metodolojik Tahlili
A Ak
İslam Bilimleri Araştırmaları Dergisi 1, 5-34, 2016
82016
Abbâsîler dönemi ve murâbıtlar devleti
AM Sallâbî
İstanbul: Ravza Yay, 2006
7*2006
İbn Hazm'ın Teklifi Hüküm Anlayışı
A Ak
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 12 (2), 23-44, 2012
6*2012
İslam Kamu Hukuku
A Ak
Üniversite Yayınları, Samsun, 2019
52019
Osmanlı’nın Bilgeleri Molla Gürani
A Ak
İstanbul: İlke Yay 1, 2018
42018
Meşrûiyet Analizi Bağlamında Varlık Yönetim Şirketleri
A Ak
İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi 24, 127-148, 2014
42014
İbn Rüşd’e Kadar İslam Hukuku’nda Farz ve Vâcip Kavramlarının Gelişimi
A Ak
PQDT-Global, 2007
42007
Ömer b. Abdülaziz
A Sallâbi
Çev. Ayhan Ak), Ravza Yay., İstanbul, 2009
32009
Üçüncü Halflife Hz
AM Sallâbî
Osman, terc. Ayhan Ak, İstanbul, Ravza Yayınları, 2016
22016
Pozitif Hukuktaki Asgarî Ücret Uygulamasının İslam Hukuku Bağlamında Analizi
A Ak
İlahiyat Tetkikleri Dergisi, 273-301, 2015
22015
İslam Hukuku Perspektifiyle Hukukî Pozitivizmin Analizi
A Ak
İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 39-82, 2021
12021
Hanefi Mezhebinde,“Hukuksal Yorum Aracı” Olarak Evleviyet
A Ak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 131-164, 2014
12014
İslam Hukuku Perspektifiyle Tabiî Hukuk Yaklaşımının Analizi
A Ak
Kocatepe İslami İlimler Dergisi 5 (2), 231-248, 2022
2022
İslam Hukuk Düşüncesinde Parça-Bütün İlişkisi
A Ak, M Sarıcaoğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 617-642, 2022
2022
An Analysis of Legal Realism From the Perspective of Islamic Law
A Ak
CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL 26 (2), 2022
2022
Analysis of Legal Realism From an Islamic Law Perspective
AK Ayhan
2022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20