Follow
Ayhan Ak
Ayhan Ak
Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Verified email at omu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
İslam Hukuk Felsefesi (Köken ve Uyum Odaklı Analiz)
A Ak
İstanbul: Ensar Neşriyat, 2014
152014
Fıkıh Lugatı. çev
MR Kal’acî
Ayhan Ak. İstanbul: Ocak Yayınları, 2012
14*2012
İslâm borçlar hukuku
A Ak
Üniversite Yayınları, 2018
9*2018
YETKİ GENİŞLİĞİ (TEVSÎ-İ MEZÛNİYET) PRENSİBİNİN MER'Î HUKUKLA MUKAYESELİ OLARAK İSLAM İDARE HUKUKU EKSENİNDE ANALİZİ.
A Ak
OMUIFD: Ondokuz Mayis University Review of the Faculty of Divinity/Ondokuz …, 2015
92015
Hirâbe Ayetlerine Dair Yaklaşımların Metodolojik Tahlili
A Ak
İslam Bilimleri Araştırmaları Dergisi 1, 5-34, 2016
82016
İbn Hazm'ın Teklifi Hüküm Anlayışı
AK Ayhan
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 12 (2), 23-44, 2012
6*2012
Abbâsîler dönemi ve murâbıtlar devleti
AM Sallâbî
İstanbul: Ravza Yay, 2006
6*2006
İslam Kamu Hukuku
A Ak
Üniversite Yayınları, Samsun, 2019
52019
Osmanlı’nın Bilgeleri Molla Gürani
A Ak
İstanbul: İlke Yay 1, 2018
42018
Meşrûiyet Analizi Bağlamında Varlık Yönetim Şirketleri
A Ak
İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi 24, 127-148, 2014
42014
İbn Rüşd’e Kadar İslam Hukuku’nda Farz ve Vâcip Kavramlarının Gelişimi
A Ak
PQDT-Global, 2007
42007
Ömer b. Abdülaziz
A Sallâbi
Çev. Ayhan Ak), Ravza Yay., İstanbul, 2009
32009
Pozitif Hukuktaki Asgarî Ücret Uygulamasının İslam Hukuku Bağlamında Analizi
AK Ayhan
İlahiyat Tetkikleri Dergisi, 273-301, 2015
22015
İslam Hukuku Perspektifiyle Hukukî Pozitivizmin Analizi
AK Ayhan
İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 39-82, 2021
12021
Üçüncü Halflife Hz
AM Sallâbî
Osman, terc. Ayhan Ak, İstanbul, Ravza Yayınları, 2016
12016
Hanefi Mezhebinde,“Hukuksal Yorum Aracı” Olarak Evleviyet
AK Ayhan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 131-164, 2014
12014
Analysis of Legal Realism From an Islamic Law Perspective
AK Ayhan
2022
Türkiye’de Hazırlanan İslam Hukuku Doktora Tezlerinin Konu Ekseninde Analizi
AK Ayhan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 85-141, 2021
2021
HZ. Musa ile İlgili Ayetler ve Hadisler Örnekleminde Aksiyolojinin Kitâb ve Sünnet Ekseninde İnşası
A Ak
İslam Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5-49, 2020
2020
The Analysis of Human Rights Diplomacy in the Context of Islamic International Law
AK Ayhan
ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES, 161-188, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20