Hayrettin kesgingöz
Hayrettin kesgingöz
karabuk.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Dış Ticaret-Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyümenin CO2 Emisyonu Üzerine Etkisi
H Kesgingöz, H Karamelikli
Kastamonu University Journal of Economics & Administrative Sciences Faculty 9, 2015
222015
Yabancı sermaye yatırımları ile cari işlemler açığı ilişkisi ve cari işlemler açığı için politika önerileri
H Kesgingöz, A Karataş
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5 (3), 597-610, 2016
152016
SWOT analysis of Safranbolu city in terms of tourism
S Dilek, H Keskingöz
International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478 …, 2016
132016
Türkiye’de Finansal Gelişme ve Enerji Tüketimi Arasında Nedensellik İlişkisi: 1960-2011 Dönemi
H KESGİNGÖZ, S İNANÇLI
Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 11 (3), 101-114, 2016
102016
Investigation of Tr82 Region According to the Growth Stages of Rostow
H Kesgingöz, S Dilek
Asian Journal of Economic Modelling 4 (No. 4), 180-189, 2016
102016
Türkiye'deki Reel Ücretler Konjonktür Yönlü müdür?
H Kesgingöz
Balkan Journal of Social Sciences/Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 3 (6), 2014
10*2014
Döviz Kurundaki Değişimin Türkiye-Kırgızistan Dış Ticaretine Etkisi: VAR Analizi
H Kesgingöz
Kastamonu University Journal of Economics & Administrative Sciences Faculty 8, 2015
92015
Uluslararası Ekonomik Kuruluşların Türkiye'nin Dış Ticaretine Etkisi
H Kesgingöz
120 1, 1, 2017
82017
Ekonomi Okuryazarlığının Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi
S Dilek, H Keskingöz, E Nergiz
Türk Kooperatifçilik Kurumu Basın, Yayın, Araştırma Danışmanlık ve Eğitim …, 2019
72019
Türkiye’de Yaşanan 2008 Ekonomik Krizinin Yoksulluk ve Emeklilik Kararları Üzerine Etkisi
H Kesgingöz
Sosyal Güvenlik Dergisi 6 (Sayı 1), Sayfa 126-158, 2016
72016
Factors affecting economic literacy
S DİLEK, H KESGİNGÖZ, A Konak, S HALICIOĞLU
Afro Eurasian Studies 7 (1), 7-47, 2018
62018
OECD Ülkelerinde Petrol Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Panel Veri Analizi
H Kesgingöz
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (42), 1564-1572, 2016
62016
Finansal Gelişme Bileşenlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
H Karamelikli, H Kesgingöz
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 6 (1), 683-701, 2017
52017
İktisada Giriş 1, 1
S Dilek, H Kesgingöz
Baskı, İstanbul: Beta Yayıncılık, 2017
52017
Middle Income Trap and Turkey
H Kesgingöz, S Dilek
The Empirical Economics Letters 15 (Number 7), 2016
52016
Türkiye ve Seçilmiş Ortadoğu Ülkeleri için Benoit Hipotezinin Sınanması: Panel Veri Analizi
H Kesgingöz, T Olcay
Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2016
5*2016
Restoran işletmelerinde rekabet üstünlüğü sağlayan faktörler: Kastamonu’da bir uygulama
S Dilek, S İnançlı, H Kesgingöz, A Konak
Econder Uluslararası Akademik Dergi 1 (2), 111-126, 2017
42017
Türkiye’ye Gelen Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Konjonktür Yönlü mü Hareket Ediyor?
H Kesgingöz
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2013
42013
Seçilmiş Bazı Afro-Avrasya Ülkelerindeki Finansal Gelişmenin Dış Ticaret Üzerine Etkisi
H Kesgingöz, A Oğuz
Dumlupınar University Journal of Social Sciences, 295-303, 2016
32016
Maastricht Kriterleri Doğrultusunda Türkiye’de Mali Disiplinin Sürdürülebilirliği Açısından Mali Kuralın Değerlendirilmesi
H Kesgingöz
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2), 2013
32013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20