Hilalnur KÜÇÜKAKGÜN
Hilalnur KÜÇÜKAKGÜN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Fathers' Attachment Status to their Infants
E Aslan, SE BsN, HD BsN, OA BsN
International Journal of Caring Sciences 10 (3), 1410-1418, 2017
52017
Examining Knowledge, Skill, Stress, Satisfaction, and Self-Confidence Levels of Nursing Students in Three Different Simulation Modalities
ŞÜ Cura, V Kocatepe, D Yıldırım, H Küçükakgün, S Atay, V Ünver
Asian Nursing Research 14 (3), 158-164, 2020
12020
Öğrencilerin iç hastalıkları hemşireliği dersinin klinik uygulamasında yaşadıkları sorunlar
S Efil, H Küçükakgün, E Gül, M Kapıcı
Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi 1 (2), 1-6, 2019
12019
Examining Knowledge, Skill, Stress, Satisfaction, and Self-Confidence Levels of Students in Three Different Simulation Modalities.
V Kocatepe, D Yildirim, H Küçükakgün, S Atay, V Ünver
Asian Nursing Research, 2020
2020
I. ULUSLARARASI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÖZET VE TAM METİN BİLDİRİLERİ
İUİHH Kongresi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 3 (3), 1-464, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5