Tanju Mutlu
Title
Cited by
Cited by
Year
Derepazarı Deresinin (Rize-TÜRKİYE) Fiziko-Kimyasal Su Kalitesinin Belirlenmesi ve Bazı Su Kalite Standartlarına Göre Değerlendirilmesi
B VEREP, T MUTLU, V ÇAKIR, G AYDIN
Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences 2 (1), 19-22, 2017
52017
ECONOMIC ASSESSMENT OF TURKISH PURSE SEINERS OPERATED IN THE BLACK SEA
AC Dincer, T Mutlu
40th CIESM Congress, 2013
42013
Flow structure and fish passage performance of a brush-type fish way: a field study in the İyidere River, Turkey
S Kucukali, B Verep, A Alp, D Turan, T Mutlu, C Kaya, Y Yıldırım, ...
Marine and Freshwater Research 70 (11), 1619-1632, 2019
32019
The Water Quality of Streams Flowing into South Eastern Black Sea Coasts in Terms of Physico-Chemical Properties
T Mutlu, B Verep
Fresenius Environmental Bulletin 27 (5A), 3752-3758, 2018
32018
Alabalık Çiftlikleri Atık Sularının Bırakıldığı Akarsuyun Fizikokimyasal Su Kalitesine Etkileri Üzerine Bir Durum Çalışması
B Verep, H Hasanoğlu, T Mutlu
3*
An investigation of the hydrodynamic and fish behavior characteristics of the brush-type fish passage: Iyidere (Turkey) field study
S Kucukali, B Verep, D Turan, A Alp, T Mutlu, D Özelçi, C Kaya
22017
Abundance of Natural Trout Stocks, Interactıon of Antropogenıc Processes and Hyro Power Plants in the River Basin of Rize City
B VEREP, D TURAN, S BİLGİN, E TERZİ, C KAYA, T MUTLU
Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences 1 (2), 56-63, 2016
22016
Determination of physico-chemical water quality of Derepazarı Stream (Rize-TURKEY) and evaluation according to some water quality standards
B VEREP, T MUTLU, V ÇAKIR, G AYDIN
Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences 2 (1), 19-22, 2017
12017
Salarha Havzası Akarsuları Fiziko-Kimyasal Su Kalitesinin Araştırılması
B Verep, BT Ölmez, T Mutlu
Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences 4 (2), 188-200, 0
1
Güneydoğu Karadeniz Rize Kıyılarına Dökülen Bazı Akarsuların Fiziko-Kimyasal Su Kalitesi
T Mutlu, B VEREP, D Onay, K Kırlıoğlu
Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences 2 (3), 67-71, 0
1*
Türk Karadeniz Gırgır Gemilerinin Ekonomik Analizinin Değerlendirilmesi
T Mutlu, AC DİNÇER
Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences 3 (2), 80-84, 0
Yumuşak ve Sert Su Koşullarinda Karadeniz alabaliği (Salmo coruhensis) Dokularinda Civa (Hg) Birikiminin Belirlenmesi
B Verep, T Mutlu, T Yüksek, AA Gürdal
Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences 3 (1), 19-26, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12