Yusuf Ziya Ayik
Yusuf Ziya Ayik
Atatürk Üniversitesi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
LİSE TÜRÜ VE LİSE MEZUNİYET BAŞARISININ, KAZANILAN FAKÜLTE İLE İLİŞKİSİNİN VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİĞİ İLE ANALİZİ
YZ AYIK, A Özdemir, U Yavuz
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2), 441-454, 2007
902007
Bölgesel gelişme aracı olarak KOBİ’ler ve ihracat sorunları (Erzurum’da bir araştırma)
G Keskin, AK Koşan, YZ AYIK
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2), 279-290, 2009
222009
KOBİLERİN GENEL SORUNLARI VE DÜŞÜNÜLEN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE ERZURUMDA BİR UYGULAMA
YZ AYIK, G Keskin
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2), 469-481, 2008
222008
EVDE, OKULDA VE İNTERNET KAFELERDE ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR ALGILAMALARI VE TERCİH ETTİKLERİ UYGULAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI
YZ AYIK
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (2), 141-156, 2008
202008
Analitik ağ süreci yaklaşımı ve TOPSIS yöntemi ile öğrenci işleri bilgi sistemi yazılımı seçimi
YZ AYIK, Y KILAVUZ
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (4), 1-18, 2013
122013
Sosyal medya destekli eğitim: 6. ve 7. sınıf fen bilimleri ve ingilizce derslerinde sosyal ağ kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi
A KOÇ, YZ AYIK
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 (10), 7-19, 2017
82017
IMPROVING EFFECTS OF MATERIALIZED VIEW IN DATABASE QUERY PROCESSING AND SPECIFIC APPLICATIONS.
YZ AYIK, F KAHVECİ
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 31 (5), 2017
12017
COMPARISON OF CALCULATING OPERATIONS PERFORMANCES ON DATABASE SERVER AND WEB SERVER.
YZ AYIK, F KAHVECİ
Journal of International Social Research 12 (63), 2019
2019
Materialized View Effect on Query Performance
YZ Ayık, F Kahveci
International Journal of Computer and Information Engineering 11 (9), 1070-1073, 2017
2017
Sosyal Medya Destekli Eğitim: 6. ve 7. Sınıf Fen Bilimleri ve İngilizce Derslerinde Sosyal Ağ Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi
KOÇ Ahmet, YZ AYIK
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 (10), 7-19, 2017
2017
ÖN HESAPLAMA TEKNİĞİNİN BİLİŞİM SİSTEMLERİNDE KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI.
YZ AYIK, F KAHVECİ
Electronic Turkish Studies 12 (3), 2017
2017
Sosyal ağ kullanımının akademik başarıya etkisinin araştırılması: 6. ve 7. sınıf Fen bilimleri ve İngilizce derslerinde Facebook kullanımı
DOÇDRYZ AYIK
2017
ANALİTİK AĞ SÜRECİ YAKLAŞIMI VE TOPSIS YÖNTEMİ İLE ÖĞRENCİ İŞLERİ BİLGİ SİSTEMİ YAZILIMI SEÇİMİ.
YZ AYIK, Y KILAVUZ
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 27 (4), 2013
2013
The Evaluation of the Applicability of Distance Education in Vocational Colleges by the Students of Erzurum Vocational College, Computer Technologies Department, Erzurum, Turkey
YZ Ayik
International Conference on Human-Computer Interaction, 469-473, 2011
2011
ANALİTİK AĞ SÜRECİ YAKLAŞIMI VE TOPSIS YÖNTEMİ İLE ÖĞRENCİ İŞLERİ BİLGİ SİSTEMİ YAZILIMI SEÇİMİ
A Yusuf, Y KILAVUZ
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (4), 1-18, 0
The Comparison of Vocational Colleges Located Both in City Center and In a Town in Erzurum Region in Terms of Teaching Process
MD KAYA, YZ AYIK, AS HAŞILOĞLU, R KARCIOĞLU
NESNEYE YÖNELİK YAZILIM GELİŞTİRME VE TEMEL KAVRAMLARI
S KAÇTIOĞLU, YZ AYIK
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 13 (1), 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17