Ali Murat KIRIK
Ali Murat KIRIK
Faculty of Communication at Marmara University
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Gelişen Web Teknolojileri ve Sosyal Medya Bağımlılığı
AM Kırık
Sosyal Medya Araştırmaları 1, 77-101, 2013
138*2013
Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu
AM Kırık
Marmara İletişim Dergisi, 73-94, 2014
1252014
A quantitative research on the level of social media addiction among young people in Turkey
AM Kırık, A Arslan, A Çetinkaya, M Gül
International Journal of Sport Culture and Science 3 (3), 108-122, 2015
1222015
Aile ve çocuk ilişkisinde internetin yeri: nitel bir araştırma
AM Kırık
892014
Lise ve üniversite öğrencilerinde dijital bağımlılık
A Arslan, AM Kırık, M Karaman, A Çetinkaya
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 8 (8), 34-58, 2015
55*2015
Alternatif medya olarak yeni medya
F Aydoğan, AM Kırık
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 58-69, 2012
552012
Yeni medya aracılığıyla değişen iletişim süreci: Sosyal paylaşım ağlarında gençlerin konumu
AM KIRIK
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 5 (1), 230-261, 2017
462017
Etkileşimli Televizyon
AM Kırık
Anahtar Kitaplar, 2010
46*2010
Sosyal Paylaşım Ağlarında Konum Belirleme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
A Arslan, AM Kırık
Öneri Dergisi 10 (40), 223-231, 2013
38*2013
Arap Baharı Bağlamı’nda Sosyal Medya-Birey Etkileşimi ve Toplumsal Dönüşüm
AM KIRIK
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar …, 2012
372012
Sinemada Renk Öğesinin Kullanımı: Renk ve Anlatım İlişkisi
AM Kırık
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar …, 2013
32*2013
Yeni dünya düzeni bağlamında sosyal medya ve yeni koronavirüs (covid-19) pandemisi
AM Kırık, V Özkoçak
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 45, 133-154, 2020
302020
Z KUŞAĞI KONUSUNDA YAPILMIŞ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
AM KIRIK, S KÖYÜSTÜ
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 (2), 1497-1518, 2018
252018
A research on social and political use of social media in Turkey
A ÇETİNKAYA, ÖE ŞAHİN, AM KIRIK
International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) 2 (4), 49-60, 2014
232014
Sosyal Medya ve İnternet Teknolojisi İle Yöndeşen Televizyon Yayıncılğı: Sosyal TV
AM KIRIK, MK KARAKUŞ
AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi 4 (11), 61-73, 2013
232013
İLETİŞİM VE MUTLULUK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
AM Kırık, M Sönmez
İnif e-dergi 2 (1), 15-26, 2017
222017
Televizyonun Gelişim Çağı Çocukları Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve Ebeveynlerin Kontrol Sorunu
AM Kırık
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar …, 2013
182013
SOSYAL MEDYANIN DİJİTAL MİZAHI: İNTERNET MEME/CAPS
AM Kırık, R Saltık
Atatürk İletişim Dergisi, 99-118, 2017
172017
Sosyal medya üzerinden televizyon reyting ölçümlerinin analizi: Twitter örneği
AM KIRIK, A DOMAÇ
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 414-430, 2014
172014
Bir Dijital Aktivizm Örneği: Akıllı Ağ Çeteleri Smart Mobs
AM KIRIK, A ÖZCAN
AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi 5 (14), 61-78, 2014
162014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20