Ali Murat KIRIK
Ali Murat KIRIK
Faculty of Communication at Marmara University
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Gelişen Web Teknolojileri ve Sosyal Medya Bağımlılığı
AM Kırık
Sosyal Medya Araştırmaları 1, 77-101, 2013
121*2013
A quantitative research on the level of social media addiction among young people in Turkey
AM Kırık, A Arslan, A Çetinkaya, M Gül
International Journal of Sport Culture and Science 3 (3), 108-122, 2015
1002015
Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu
AM Kırık
Marmara İletişim Dergisi, 73-94, 2014
792014
Aile ve çocuk ilişkisinde internetin yeri: nitel bir araştırma
AM Kırık
79*2014
Alternatif medya olarak yeni medya
F Aydoğan, AM Kırık
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 58-69, 2012
492012
Lise ve üniversite öğrencilerinde dijital bağımlılık
A Arslan, AM Kırık, M Karaman, A Çetinkaya
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 8 (8), 34-58, 2015
42*2015
Etkileşimli Televizyon
AM Kırık
Anahtar Kitaplar, 2010
39*2010
Arap Baharı Bağlamı’nda Sosyal Medya-Birey Etkileşimi ve Toplumsal Dönüşüm
AM KIRIK
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar …, 2012
38*2012
Sosyal Paylaşım Ağlarında Konum Belirleme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
A Arslan, AM Kırık
Öneri Dergisi 10 (40), 223-231, 2013
35*2013
Yeni medya aracılığıyla değişen iletişim süreci: Sosyal paylaşım ağlarında gençlerin konumu
AM KIRIK
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 5 (1), 230-261, 2017
342017
Sinemada Renk Öğesinin Kullanımı: Renk ve Anlatım İlişkisi
AM Kırık
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar …, 2013
26*2013
Sosyal Medya ve İnternet Teknolojisi İle Yöndeşen Televizyon Yayıncılğı: Sosyal TV
AM KIRIK, MK KARAKUŞ
AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi 4 (11), 61-73, 2013
232013
Yeni dünya düzeni bağlamında sosyal medya ve yeni koronavirüs (covid-19) pandemisi
AM Kırık, V Özkoçak
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 45, 133-154, 2020
222020
İLETİŞİM VE MUTLULUK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
AM Kırık, M Sönmez
İnif e-dergi 2 (1), 15-26, 2017
212017
A research on social and political use of social media in Turkey
A ÇETİNKAYA, ÖE ŞAHİN, AM KIRIK
International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) 2 (4), 49-60, 2014
182014
Sosyal medya üzerinden televizyon reyting ölçümlerinin analizi: Twitter örneği
AM KIRIK, A DOMAÇ
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 414-430, 2014
152014
Z KUŞAĞI KONUSUNDA YAPILMIŞ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
AM KIRIK, S KÖYÜSTÜ
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 (2), 1497-1518, 2018
142018
SOSYAL MEDYANIN DİJİTAL MİZAHI: İNTERNET MEME/CAPS
AM Kırık, R Saltık
Atatürk İletişim Dergisi, 99-118, 2017
132017
Televizyonun Gelişim Çağı Çocukları Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve Ebeveynlerin Kontrol Sorunu
AM Kırık
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar …, 2013
132013
Bir Dijital Aktivizm Örneği: Akıllı Ağ Çeteleri Smart Mobs
AM KIRIK, A ÖZCAN
AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi 5 (14), 61-78, 2014
122014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20