Follow
Muhammet Koçak
Muhammet Koçak
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Almanya’da yaşayan Türklerin Türkçe dil becerileri üzerine bir inceleme
LIN GERMANY
312012
Toko-Demo
M Koçak
Adlı Almanca Ders Kitabında Ülke Bilgisi 21, 29-41, 2014
112014
Türk ve Alman eğitim sistemlerinde yükseköğretime geçiş süreci
M Koçak
Journal of Language and Linguistic Studies 8 (1), 148-167, 2012
102012
Dünyada ikinci yabancı dil olarak Almanca öğretiminde Danimarka örneği
M Koçak, F ÇOBANOĞULLARI
Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi 1 (1), 1-12, 2017
92017
Kaşgarlı Mahmut’un Divanu Lügâti’t-Türk Adlı Eserinde Yer Alan Ölçü Birimleri
Y Maralbek, M KOÇAK
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2018
62018
Türk ve alman toplumlarına özgü düğün geleneklerindeki benzerlikler ve farklılıklar
M Koçak
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2), 97-105, 2011
62011
Alman kaynaklarında Alevîlik-Bektaşilik
M Koçak
Turkish Culture & Haci Bektas Veli Research Quarterly 65, 237-250, 2013
4*2013
Literarische Texte im Fremdsprachenunterricht
M Koçak
EKEV Akademi Dergisi 50, 245-249, 2012
42012
Çeviri İşleminin Yabancı Dil Öğretimine Katkısı.
T AKTAŞ, M KOÇAK
Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF) 32 (1), 2012
32012
Nazi İmparatorluğundan Günümüz Almanyasına Örtmece Sözlerin Politikacıyla İmtihanı
HK Kalkan
Ankara: Berikan, 2018
22018
Alman Eğitim Sisteminde “Realschule” Olarak Adlandırılan Okullar
M KOÇAK, F ÇOBANOĞULLARI
21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar …, 2016
22016
Äquivalenz, Adäquatheit und Akzeptabilität in der Übersetzung von literarischen Texten
T AKTAŞ, M KOÇAK
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi 1 (9), 17-27, 2012
22012
TÜRKÇE ve ALMANCA’DAKİ KÖPEK SÖZCÜĞÜNE YER VEREN DEYİMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Y YEŞİL, M KOÇAK
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (15), 1102-1112, 2018
12018
Deyimler Bağlamında Türk ve Alman Aile Hayatı
M KOÇAK, Y YEŞİL
21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar …, 2016
12016
ENTFREMDUNG DER EHEPAARE “IN MONIKA MARONS ROMAN „ACH GLÜCK
M KOÇAK
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012
12012
DIE ÜBERSETZUNGSKRITISCHE ANALYSE DES LITERARISCHEN WERKES “DIE AUFZEICHNUNGEN DES MALTE LAURIDS BRIGGE”
M Koçak, A Seymen
Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1), 2012
12012
Das Wesen der Synchronisationsforschung
T AKTAŞ, M KOÇAK
Kastamonu Eğitim Dergisi 20 (2), 717-726, 2012
12012
TÜRKLER HAKKINDA IRKÇI ALMAN FIKRALARI
M Koçak
Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 (11), 93-99, 0
1
Das Inkludieren kultureller-und gesellschaftsspezifischer Elemente bei Dramenübersetzungen
A SEYMEN, M KOÇAK
International Journal of Language Academy 6 (4), 2018
2018
Miktar Semantiğinin Dünya Dillerine Ortak Eski Sentaktik Yapısı
Y MARALBEK, M KOÇAK
21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20