Afife Başak Ok
Afife Başak Ok
Verified email at ankara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Career commitment, proactive personality, and work outcomes: A cross-lagged study
C Vandenberghe, AB Ok
Career Development International, 2013
732013
Organizational and career-oriented commitment and employee development behaviors
AB Ok, C Vandenberghe
Journal of Managerial Psychology, 2016
462016
Correlates of organizational commitment: A special emphasis on organizational communication
AB Ok
Middle East Technical University, 2007
202007
İş-aile çatışması boyutları ile mükemmeliyetçilik arasındaki ilişkide evlilik doyumunun düzenleyici rolü
AB Sunal, AB Ok, S Keskin
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 56 (1), 2016
62016
Message content, group identification and the intergroup sensitivity effect: Responses to the message and recognition memory
HG Tekman, N Hortaçsu, AB Ok
Asian Journal of Social Psychology 11, 279–285, 2008
62008
İş-aile çatışması boyutları ile mükemmeliyetçilik arasındaki ilişkide evlilik doyumunun düzenleyici rolü
A BÜYÜKŞAHİN SUNAL, AB OK, S KESKİN
42016
Öğretim elemanı değerlendirmesinde kullanılan formatların hale etkisi, cömertlik etkisi ve kullanıcı tepkileri açısından karşılaştırılması
AB Ok, HC BİLGİÇ, R Bilgiç
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 44 (44), 237-248, 2013
42013
Yöneticiye ve iş grubuna bağlılığın ilişkili olduğu değişkenler: Benlik kavramı düzeylerinin düzenleyici rolü
AB Ok
22015
Saldırganlığın örtük ve açık benlik yansımalarının değerlendirilmesi
AB Ok, Y Toker
Türk Psikoloji Yazıları 19 (Özel Sayı), 32-49, 2016
12016
Comparisons of behaviorally anchored rating scales, graphic rating scales, and modified graphic rating scales in student evaluation of instructors
AB Ok
12001
Cognitive Biases of Destructive Leadership: A Special Focus on Machiavellianism
Y Toker-Gültaş, AB Ok, S Ceylan
Destructive Leadership and Management Hypocrisy, 2021
2021
Fifty Shades of Darth Vaders in Organizations: An Overview of Destructive Leadership
AB Ok, A Göncü-Köse, Y Toker-Gültaş
Destructive Leadership and Management Hypocrisy, 2021
2021
Yıkıcı Liderliğin Bilişsel Yanlılıkları: Makyevelizm Odaklı bir İnceleme
Y Toker, AB Ok, S Ceylan
Emerald Ink Publishing, 2021
2021
Organizasyonlarda Darth Vader'ların 50 Tonu: Yıkıcı Liderliğe Genel Bakış
AB Ok, A Göncü-Köse, Y Toker
Emerald Ink Publishing, 2021
2021
When is the retired more satisfied? A multilevel analysis across 43 countries.
AB Ok, Y Toker
2018
İŞ-AİLE ÇATIŞMASI BOYUTLARI İLE MÜKEMMELİYETÇİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİDE EVLİLİK DOYUMUNUN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
A BÜYÜKŞAHİN SUNAL, AB OK, S KESKİN
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 56 (1), 144-162, 2016
2016
Validation of the CRT-RMS in the Turkish sample.
AB OK, Y TOKER
2010
Relationship between communication, commitment, identification, job satisfaction and turnover intentions
A Ok, R Bilgiç, HC Sümer
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY, 2008
2008
Yöneticiye ve İş Grubuna Bağliliğin İlişkili Olduğu Değişkenler: Benlik Kavramı Düzeylerinin Düzenleyici Rolü
AB OK
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19